Skip to content

Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Actueel

Eerste miljoen bespaard door Floriade Werkbedrijf

22 juni 2019

De gemeente Almere en het UWV hebben sinds de start van het Floriade Werkbedrijf een miljoen euro bespaard op het uitgeven van uitkeringen. Dankzij de samenwerking tussen gemeente Almere, UWV en Randstad hebben veel mensen een betaalde baan...

Lees meer...

Beleidskader sociaal domein 2019-2022 naar gemeenteraad

19 juni 2019

Het college stelt de gemeenteraad voor om het beleidskader sociaal domein te actualiseren. In het nieuwe kader 'Anticiperen op wat nodig is' zijn de voorgenomen keuzes en prioriteiten beschreven voor deze collegeperiode. Het college ziet vier...

Lees meer...

Gemeente Almere stelt samen met de stad lokaal sportakkoord op

19 juni 2019

De gemeente Almere heeft in het recente Sportcafé de aftrap gegeven voor het opstellen van een lokaal sportakkoord. Hiermee wil de gemeente (nieuwe) samenwerkingsverbanden binnen de stad realiseren, waardoor nog meer inwoners gaan sporten en...

Lees meer...

Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Bij crisis

Raadpleeg de crisiswijzer Flevoland

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht'