Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Laatste nieuws

Uitnodiging bijeenkomst 'Armoede en Schulden: van beleid naar actie'

24 november 2017

Op woensdagmiddag 13 december van 12.30 uur - 17.00 uur nodigen wij maatschappelijk organisaties, professionals uit de wijk- en gebiedsteams, ambassadeurs tegen armoede en andere publieke en private partijen die betrokken (willen) zijn bij de...

Lees meer...

Jongeren met een arbeidsbeperking en werkgevers ontmoetten elkaar op banenevent Almere

24 november 2017

Jongeren uit de doelgroep in contact brengen met werkgevers. Dat was het doel van het Almere Banenevent van donderdag 23 november dat plaatsvond bij het MBO College in Almere Buiten. Het event was georganiseerd door de gemeente Almere (afdeling Werk...

Lees meer...

Uitvoering Almeerse jeugdhulp: investeren in oplossingen in de eigen omgeving

23 november 2017

Illustratie spelende kinderen

Almere zet stappen om het jeugdhulpstelsel in de stad eenvoudiger en effectiever te organiseren. Daarvoor investeert zij in gezinsgerichte oplossingen in de eigen omgeving van jeugdigen en hun ouders. Dit helpt enerzijds om problemen te voorkomen of...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek
Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie de factsheet voor de processtappen

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht en kwaliteit'