Direct naar paginainhoud

Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Actueel

Dakloos in Almere

Logeert u steeds bij familie, vrienden of kennissen of leeft u op straat? Dan bent u dak- of thuisloos. Wilt u iemand helpen die dakloos is of wilt u meer informatie? Tot voor kort was het best…
Lees meer
In dit document vindt u informatie over het proces en de tijdlijn van de marktconsultatie.  In dit document vindt u informatie over de nieuwe wet en de vragen die wij aan u willen stellen.   Heeft u…
Lees meer
De helft van de Almeerders voelt zich wel eens eenzaam, waarvan een deel met ernstige eenzaamheid kampt. De coronacrisis kan deze gevoelens verergeren. Toch is eenzaamheid vaak nog een taboe. Tijdens…
Lees meer
Gemeente Almere werkt op dit moment aan een Woonzorgprogrammering. Met dit digitale instrument willen we inzicht krijgen in het aanbod en de behoefte van wonen en zorg en de samenhang daarvan met de…
Lees meer

Goud in Almere

Financiële regeling Deelnemers aan de netwerken van Goud in Haven (‘Thuis in Haven’) en Almere Stad kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor hun initiatief of project dat het doel van Goud in…
Lees meer
Op deze website belichten we regelmatig een Almeers woon-zorgproject. Zo krijg je als lezer gaandeweg een beter beeld van de woon-zorgplekken die er zijn in Almere. Dit keer maken we kennis met Het…
Lees meer
Foto van bomen in de herfst
De gemeente Almere maakt samen met zorgaanbieders en woningcorporaties afspraken over hoe wonen met zorg in de wijk op te vangen. Gemeente en partners willen inzicht in de woningbehoefte van inwoners…
Lees meer
Foto bedelaar
Om de toenemende overlast in Almere Centrum tegen te gaan, is er door de gemeente een interim projectleider zorg en veiligheid aangesteld. Deze projectleider heeft als opdracht om de ketensamenwerking…
Lees meer
Familie voor woning
Sinds januari 2020 bestaat er een bestuurlijk overleg Wonen en Zorg. Daarin bespreken  woningbouwcorporaties, zorginstellingen en gemeente Almere 4x per jaar de gezamenlijke vraagstukken. Het…
Lees meer

Bij crisis

Raadpleeg de crisiswijzer Flevoland

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht'