Tarieven

Op deze pagina vind je de actuele vergoedingen die de gemeente Almere biedt voor jeugdhulp en Wmo-ondersteuning.

Tarieven jeugdhulp zonder verblijf (zorg in natura)

Tarieven begeleiding 2022
PerceelProductnaamEenheidTarief
1-1-ABegeleiding individueel basisMinuut€ 0,90
1-1-BBegeleiding individueel specialistischMinuut€ 1,34
1-2-ABegeleiding groep basisDagdeel€ 59,92
1-2-BBegeleiding groep specialistischDagdeel€ 88,18
1-3-AKortdurend verblijf begeleidingEtmaal€ 168,48
1-4-AVervoer zonder rolstoel 12+Dag€ 8,97
1-4-BVervoer met rolstoel en/of 12-Dag€ 22,33
Tarieven behandeling grondslag psychiatrie (waaronder dyslexie)
PerceelProductnaamEenheidTarief
2-1-ABehandeling regulier psychiatrieMinuut€ 1,79
2-1-BBehandeling specialistisch psychiatrieMinuut€ 1,94
2-2Behandeling ernstige enkelvoudige dyslexieMinuut€ 1,54
2-3Kortdurend verblijf, grondslag psychiatrieEtmaal€ 323,49
Tarieven behandeling grondslag lichte verstandelijke beperking
PerceelProductnaamEenheidTarief
3-1Behandeling individueelMinuut€ 1,73
3-2-ABehandeling groep basisDagdeel€ 78,13
3-2-BBehandeling groep specialistischDagdeel€ 122,78
3-3Kortdurend verblijf, grondslag lichte verstandelijke beperkingEtmaal€ 257,58
3-4-AVervoer zonder rolstoel 12+Dag€ 8,97
3-4-BVervoer met rolstoel en/of 12-Dag€ 22,33

Het tarief voor vervoer is het all-in dagtarief voor het vervoer van en naar de locatie, als de aanbieder deze ondersteuningsvorm inzet.

Tarieven jeugdhulp zonder verblijf (persoonsgebonden budget)

Alleen onderstaande vormen van jeugdhulp kunnen via een pgb worden geboden door formele aanbieders. Overige vormen van jeugdhulp door formele aanbieders worden geboden op basis van een subsidieovereenkomst of raamcontract.

Maximale pgb-tarieven formele aanbieders 2022
Type jeugdhulpEenheidTarief formele aanbieders
Begeleiding groep basisDagdeel€ 56,92
Begeleiding individueel basisUur€ 54,00
Persoonlijke verzorging basisUur€ 49,45
Kortdurend verblijf basisEtmaal€ 168,48
Vervoer met rolstoel tot 12 jaarDag€ 22,33
Vervoer zonder rolstoel vanaf 12 jaarDag€ 8,97

Onderstaande tarieven gelden voor eerste- en tweedegraads familieleden en huisgenoten. De tarieven zijn leeftijdsafhankelijk en gelden alleen voor individuele begeleiding.

Maximale pgb-tarieven familie/huisgenoten
Leeftijd familielid/huisgenootEenheidTarief familie/huisgenoten
15 jaarUur€ 4,67
16 jaar Uur€ 5,36
17 jaarUur€ 6,14
18 jaarUur€ 7,76
19 jaarUur€ 9,32
20 jaarUur€ 12,42
21 jaar en ouderUur€ 15,53

Tarieven Wmo (zorg in natura)

Tarieven ondersteuningsarrangementen Wmo 2022
ArrangementPakketCode iWmoTarief per kalendermaand
Psychosociale problemenA10A12€ 349,24
 B10A13€ 540,83
 C10A14€ 1.194,53
Lichte verstandelijke beperkingA10A22€ 344,24
 B10A23€ 541,93
 C10A24€ 1.011,62
Cognitieve achteruitgang/dementieA10A32€ 367,19
 B10A33€ 659,67
 C10A34€ 1.305,49
Lichamelijke achteruitgangA10A55€ 322,94
 A10A56€ 317,77
 B10A57€ 599,12
Lichamelijke achteruitgang en niet-aangeboren hersenletselB10A58€ 659,82
 C10A59€ 845,41
Lichamelijke achteruitgang en niet-aangeboren hersenletselC10A60€ 1.054,10
Tarieven losse producten
Type ondersteuningCode iWmoTarief per uur
Huishoudelijke hulp01A04€ 30,60
Beleiding individueel, zwaarte 102A16€ 55,20
Begeleiding individueel, zwaarte 202A19€ 63,60
Niet-arbeidsmatige dagbesteding, zwaarte 107A11€ 36,60
Niet-arbeidsmatige dagbesteding, zwaarte 207A12€ 57,00
Arbeidsmatige dagbesteding07A13€ 28,80
All-in dagtarieven Wmo-vervoer
Type vervoerCode iWmoTarief per dag
Vervoer zonder rolstoel08A03€ 13,26
Vervoer met rolstoel08A04€ 33,14

Tarieven Wmo (persoonsgebonden budget)

Maximale pgb-tarieven formele aanbieders 2022
Type Wmo-ondersteuningEenheidTarief formele aanbieders
Arbeidsmatige dagbestedingDagdeel€ 28,20
hulp bij het huishoudenUur€ 18,56
Niet-arbeidsmatige dagbesteding  
Zwaarte 1Dagdeel€ 36,00
Zwaarte 2Dagdeel€ 56,40
Individuele begeleiding  
Zwaarte 1Uur€ 54,60
Zwaarte 2Uur€ 63,00

Onderstaande tarieven gelden voor eerste- en tweedegraads familieleden en huisgenoten. De tarieven zijn leeftijdsafhankelijk en gelden alleen voor individuele begeleiding en/of huishoudelijke hulp.

Maximale pgb-tarieven familie/huisgenoten
Leeftijd familielid/huisgenootEenheidTarief familie/huisgenoten
15 jaarUur€ 4,67
16 jaar Uur€ 5,36
17 jaarUur€ 6,14
18 jaarUur€ 7,76
19 jaarUur€ 9,32
20 jaarUur€ 12,42
21 jaar en ouderUur€ 15,53

Tarieven beschermd wonen (zorg in natura)

Tarieven beschermd wonen 2022
Type ondersteuningTarief per plaatsTarief per dag
Beschermd wonen midden€ 57.104,89€ 156,45
Beschermd wonen hoog€ 78.314,76€ 214,56
Beschut wonen€ 43.472,63€ 119,10
Ex-forensische plaats€ 57.104,89€ 156,45
Crisisplaats huisvesting€ 12.504,24€ 34,26
Crisisplaats zorg€ 65.810,52€ 180,30
Moeder-en-kindtoeslag-€ 89,16

Tarieven beschermd wonen (persoonsgebonden budget)

Persoonsgebonden budget thuis 2022
Type ondersteuningTarief
Beschermd wonen midden€ 45.868,26
Beschermd wonen hoog€ 55.673,11

 

 

Persoonsgebonden budget kleinschalig wooninitiatief (inclusief wooncompensatie) 2022
Type ondersteuningTarief
Beschermd wonen midden€ 49.209,28
Beschermd wonen hoog€ 59.014,12