Bewindvoerders

Deze informatie is voor bewindvoerders die werken met inwoners van gemeente Almere. Je vindt hier informatie over het indienen van verschillende aanvragen zoals schuldhulpverlening, over bijzondere bijstand bewindvoeringskosten en relevante regelingen.

Algemene informatie

Regelingen voor extra geld

Voor Almeerders met financiële zorgen heeft de gemeente veel verschillende regelingen. Je kunt al deze regelingen vinden op de pagina ‘Hulp bij rondkomen

Bewindvoering doorgeven

Ben je bewindvoerder en wil je de belastingzaken van je cliënt regelen? Geef de beschikking van de rechtbank door aan de gemeente om dit te kunnen doen.

Werk en Inkomen: als je direct een aanvraag voor bijzondere bijstand indient hoef je het bewind niet apart door te geven. Dan wordt meegenomen in de aanvraag. In andere situaties stuur je de mededeling met een kopie van de beschikking naar Gemeente Almere.

Bijzondere Bijstand voor kosten bewind

Als je cliënt onvoldoende inkomen en spaargeld heeft om de kosten van bewindvoering te betalen, kun je bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten aanvragen. Verzamel de volgende bewijsstukken en maak er een kopie van:

 • beschikking van de kantonrechter
 • afschriften beheer- en leefgeldrekening
 • factuur van de bewindvoerder
 • rekening van het LDCR (in het geval van griffiekosten)

Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 036 en vraag om een schriftelijke aanvraag.

Vul het formulier ‘Aanvraag bijzondere bijstand’ in en stuur alles op. Het adres staat op het formulier.

Kosten bewindvoering voor inwoners

Wijzigingen doorgeven

Ontvangt je cliënt Bijzondere Bijstand voor de bewindvoeringskosten? En wijzigt de situatie van je cliënt? Geef dit dan binnen twee weken aan ons door. Het gaat om de volgende wijzigingen:

 • inkomen of vermogen
 • woon- en leefsituatie
 • grondslag voor het bewind / de fase waarin het traject zich bevindt
 • hoogte van het tarief (niet de indexering van het tarief doorgeven alstublieft).

Met het wijzigingsformulier geef je de wijzigingen door. Op het formulier is aangegeven welke bewijsstukken nodig zijn. 

Informatie Adviesrecht

Informatie Adviesrecht

Op dit moment maakt de gemeente Almere geen gebruik van het Adviesrecht. Met het convenant Samen Verder streeft de gemeente Almere naar een duurzame samenwerkingsrelatie met bewindvoerders. Elke bewindvoerder is welkom om zich aan te sluiten. 

Crisis

Crisis

Bij een crisissituatie, bijvoorbeeld een woningontruiming of afsluiting van gas, water of licht, moet snel geschakeld worden. De bestaande stappen blijven gelden:

 • Crisisinterventies vallen onder de dienstverlening van PLANgroep;
 • De Schulddienstverlener kan een moratoriumverzoek indienen bij de rechtbank;
 • Is de crisis afgewend dan gaat de bewindvoerder verder met het plan van aanpak om een inwoner schuldregelklaar te maken.

Meer informatie over gemeentelijke schuldhulpverlening

Regelgeving en beleid

Regelgeving en beleid

 • Beleidsregels omtrent de bijzondere bijstand
 • Wekinstructie aanmelden gemeentelijke Schuldhulpverlening
 • Aanvraag voor bijzondere bijstand bewindvoerderskosten
 • Convenant Samen Verder + lijst met convenant partners

Toekenningsperiode en aanvraag voor verlenging bewindvoeringskosten

Onbepaalde tijd

In de toekenningsbeschikking voor onbepaalde tijd wordt er geen einddatum vermeld.

Bepaalde tijd

In de toekenningsbeschikking voor bepaalde tijd wordt er wel een einddatum vermeld. Voor afloop einddatum dien je een nieuwe aanvraag in. Hierbij moeten voor de beoordeling benodigde gegevens aangeleverd worden.

LET OP: een vastgesteld draagkrachtjaar over een gesloten periode betekent niet dat de toekenning ook over een gesloten periode is gedaan. Als er geen einddatum bij de toekenningsbeschikking is toegevoegd betekent dit alsnog dat de toekenning voor onbepaalde tijd is gedaan.

Tariefswijzigingen

Tariefswijzigingen

Als via de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren de jaarlijkse tarieven worden gewijzigd hoef je hiervoor geen losse aanvraag te doen bij de Gemeente Almere. Wij passen zelfstandig automatisch deze wijzigingen toe in onze uitbetalingsdossiers.  

Bankkosten

Bankkosten

De expertgroep Curatele Bewind en Mentorschap (CBM) heeft aangegeven dat je de extra bankkosten per jaar in rekening mag brengen bij je cliënt. In de jaren 2022 en 2023 hebben wij de vastgestelde bedragen in de maand januari van betreffende jaar uitbetaald naast de lopende (bijzondere) bijstandsuitkering.  

Indien voor jouw cliënt in de maand januari een lopende bijzondere bijstandsuitkering loopt hoef je voor dat jaar geen aanvraag in te dienen. Eventuele losse aanvragen voor bankkosten voor een opvolgend jaar zullen niet direct los worden beoordeeld, omdat deze automatisch zullen worden betaald in de maand januari van het volgende jaar.

Gemeentelijke Belastingen

Gemeentelijke Belastingen

Je kunt de gemeente vragen of je client maar een deel van de afvalstoffenheffing hoeft te betalen. Dit heet: een verzoek doen voor kwijtschelding. Meer informatie hierover vindt je op de pagina Kwijtschelding.   

Contact

Inhoudelijke vragen kun je mailen naar bewind@almere.nl