Geweld hoort nergens thuis

De ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS hebben in april 2018 het meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ gepresenteerd. Hierin staan veel maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken. 

Geweld hoort nergens thuis wordt op regionaal niveau uitgevoerd, passend bij wat er regionaal en lokaal nodig is. Daarbij werken we langs drie actielijnen:

  1. Eerder en beter in beeld (preventie, signalering en vroeg-interventie)
  2. Geweld stoppen en duurzaam oplossen
  3. Aandacht voor specifieke kwetsbare groepen

Aan elke actielijn zijn speerpunten verbonden waaruit Flevoland de komende tijd een keuze gaat maken. Bij de uitvoering van het programma, dat tot eind 2021 duurt, worden gemeenten en maatschappelijke organisaties in Flevoland nauw betrokken.

Meteen het laatste nieuws in je mailbox? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief Geweld hoort nergens thuis via ejkoenenverberg dit@almere.nl

Portretfoto Anneke Spin
Op 15 juni vindt de internationale Dag tegen Ouderenmishandeling plaats. Bij huiselijk geweld wordt vaak vooral aan partnergeweld of kindermishandeling gedacht. Ook ouderen kunnen slachtoffer worden.…
In de tiende aflevering van de podcast Geweld hoort nergens thuis (GHNT) luister je naar leerkracht Ernst en schooleider Frank van de Almeerse Sterrenschool De Ruimte. Samen met Layla Kramer,…