Direct naar paginainhoud

De ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS hebben in april 2018 het meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ gepresenteerd. Hierin staan veel maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken. 

Geweld hoort nergens thuis wordt op regionaal niveau uitgevoerd, passend bij wat er regionaal en lokaal nodig is. Daarbij wordt gewerkt langs drie actielijnen: 1. Eerder en beter in beeld (preventie, signalering en vroeg-interventie); 2. Geweld stoppen en duurzaam oplossen en 3. Aandacht voor specifieke kwetsbare groepen. Aan elke actielijn zijn speerpunten verbonden waaruit Flevoland de komende tijd een keuze gaat maken. Bij de uitvoering van het programma, dat tot eind 2021 duurt, worden gemeenten en maatschappelijke organisaties in Flevoland nauw betrokken.

Meteen het laatste nieuws in je mailbox? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief Geweld hoort nergens thuis via ejkoenenverberg dit@almere.nl