Geweld hoort nergens thuis

De ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS hebben in april 2018 het meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ gepresenteerd. Hierin staan veel maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken. 

Geweld hoort nergens thuis wordt op regionaal niveau uitgevoerd, passend bij wat er regionaal en lokaal nodig is. Daarbij werken we langs drie actielijnen:

  1. Eerder en beter in beeld (preventie, signalering en vroeg-interventie)
  2. Geweld stoppen en duurzaam oplossen
  3. Aandacht voor specifieke kwetsbare groepen

Aan elke actielijn zijn speerpunten verbonden waaruit Flevoland de komende tijd een keuze gaat maken. Bij de uitvoering van het programma, dat tot eind 2021 duurt, worden gemeenten en maatschappelijke organisaties in Flevoland nauw betrokken.

Meteen het laatste nieuws in je mailbox? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief Geweld hoort nergens thuis via ejkoenenverberg dit@almere.nl

Wasila en Tugba zijn maatschappelijk werkers bij De Schoor en werken allebei vanuit twee verschillende wijkteams. Wasila in Almere Haven en Tugba in Almere Buiten. Petra is maatschappelijk werker bij…
Else Hofma is gespreksleider en interim directeur van Team-Kim. Team-Kim geeft voorlichting over kindermishandeling aan kinderen, jongeren en professionals in Nederland. Daarmee willen ze…