Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Laatste nieuws

Geactualiseerde informatie over inzet jeugd- en gezinshulp in Almere

12 januari 2017

Vader leest zijn kind voor

Net als in voorgaande jaren heeft de gemeente Almere raamcontracten en subsidieovereenkomsten gesloten met een groot aantal aanbieders van jeugd- en gezinshulp. Ook bieden wij handvatten om te komen tot de meest passende hulp en tot de bijbehorende...

Lees meer...

Odeonpark: wijk opgebouwd van onderop, voor en samen met bewoners

24 december 2016

Woningen Odeonpark

Eind december zijn de eerste woningen van de Alliantie op Odeonpark in gebruik genomen. Op Odeonpark staat vooral het sociale karakter centraal. Verschillende partijen slaan hun handen ineen om de samenleving vorm te geven en de wijk op te bouwen...

Lees meer...

Flevolandse gemeenten pakken druk op maatschappelijke opvang gezamenlijk aan

21 december 2016

Wethouder Froukje de Jonge (Almere), Dennis Buitenhuis en Melvin Lucardie van IrisZorg en wethouder Janneke Sparreboom (Lelystad) tijdens een rondleiding bij de opvanglocatie van IrisZorg in Lelystad (foto: Studio Wierd).

De Flevolandse gemeenten hechten veel waarde aan actuele feiten en cijfers om de maatschappelijke opvang in de regio verder te verbeteren. De gezamenlijke ambities en afspraken staan verwoord in het Regionaal Kompas 2015-2017. De jaarlijkse...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek

aanmeldennieuwsbrief

Aanmelden digitale nieuwsbrief voor professionals

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie de factsheet voor de processtappen

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht en kwaliteit'