Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet dat laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Laatste nieuws

Toespraak Froukje de Jonge tijdens symposium ‘Armoede (ver)bindt’

29 november 2016

"De titel van dit symposium klopt. De aanhoudende realiteit is dat mensen in sociaal-economisch slechtere omstandigheden tussen de 7 en 14 jaar korter leven. Dat isniet acceptabel. Toch accepteren we het al jaren nationaal en zeker internationaal....

Lees meer...

Kandidatenverkenner banenafspraak handige tool voor werkgevers

29 november 2016

Kandidatenverkenner

Hoe komen werkgevers in contact met mensen die onder de banenafspraak vallen? Wie zijn deze potentiële werknemers? En wat kunnen ze wel en niet? Om het matchen van banen en werkzoekenden uit doelgroepenregister te vereenvoudigen is de...

Lees meer...

8 november 2016

Moeder met kind in tuin

Heeft u als professional regelmatig contact met Almeerders met een laag inkomen? Speciaal voor deze groep inwoners betaalt de gemeente Almere mee aan een goede zorgverzekering. De verzekering heet GarantVerzorgd en wordt aangeboden door Menzis. De...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek

aanmeldennieuwsbrief

Aanmelden digitale nieuwsbrief voor professionals

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie de factsheet voor de processtappen

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht en kwaliteit'