Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet dat laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Laatste nieuws

Aangepaste toegang jeugd-ggz en residentiële jeugdhulp opgeheven

19 oktober 2016

Moeder met kind in gesprek met hulpverlener

De tijdelijke aanpassing van de toegang tot de jeugd-ggz en de residentiële jeugdhulp in Almere per direct is opgeheven. Het college van B en W heeft dit op 18 oktober besloten op basis van een motie van de gemeenteraad. De raadsbrief over het...

Lees meer...

Gemeenteraad stemt in met 'Veranderen wat nodig is'

7 oktober 2016

Microfoons raadzaal

De gemeente Almere heeft het afgelopen jaar samen met maatschappelijke organisaties en (vertegenwoordigers van) inwoners gewerkt aan een nieuw beleidsplan (pdf) voor het sociaal domein. De gemeenteraad heeft zich tijdens drie Politieke...

Lees meer...

Beurs ‘Almere Actief’ op 10 november voor iedereen die mee wil doen

23 september 2016

Vrijwilligersbeurs

Voor mensen die een baan zoeken of vrijwilligerswerk willen doen. Voor mensen die wat hulp willen bij het opstellen van hun cv of die een goede profielfoto nodig hebben. En voor mensen die vragen hebben over bijzondere bijstand, kinderopvang of de...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek

aanmeldennieuwsbrief

Aanmelden digitale nieuwsbrief voor professionals

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie de factsheet voor de processtappen

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht en kwaliteit'