Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Laatste nieuws

Voorlichtingsbijeenkomsten over collectieve zorgverzekering voor minima

20 oktober 2017

Collectieve zorgverzekering

Het nieuwe jaar komt eraan en dat betekent dat we worden overspoeld door reclames van zorgverzekeraars. Mensen zien door de bomen het bos niet meer. Een verkeerde keuze is zo gemaakt. De gemeente Almere biedt samen met Menzis een gemeentepolis aan...

Lees meer...

Samen de toekomstdromen van kinderen waarmaken

20 oktober 2017

Brievenbus Als ik later groot ben

Het project 'Als ik later groot ben...' verbindt de vragen en behoeften van jeugdigen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken met het aanbod in de stad. Iedereen moet kunnen worden wat hij of zij wil, ook kinderen die het thuis minder breed...

Lees meer...

Save the date: informatiebijeenkomsten aanbestedingen jeugdhulp

19 oktober 2017

Jeugdige

De Flevolandse gemeenten doen op korte termijn een voorpublicatie op TenderNed van de aanbesteding jeugdhulp met verblijf voor de periode 2019-2022. De aanbesteding omvat de producten residentiële jeugdhulp, pleegzorg, gesloten jeugdzorg...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek
Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie de factsheet voor de processtappen

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht en kwaliteit'