Almere Kracht

Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet dat laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Laatste nieuws

Nieuwe landelijke factsheet woonplaatsbeginsel Jeugdwet

15 augustus 2016

Kind speelt met blokken

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Dit blijkt in de praktijk vaak ingewikkeld om te bepalen. Om gemeenten hierbij te helpen is er een landelijke factsheet...

Lees meer...

Nieuwe landelijke factsheet familiegroepsplan

8 augustus 2016

Moeder en kind bij schommel

Het familiegroepsplan is een belangrijk instrument in de Jeugdwet. Daarin is vastgelegd dat gezinnen de mogelijkheid krijgen een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen uit hun sociale netwerk. Hierover is nu een...

Lees meer...

SVB bundelt online informatie voor aanbieders/zorgverleners over pgb's

7 augustus 2016

Inwoners kunnen via een persoonsgebonden budget (pgb) zelf hulp en ondersteuning inkopen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert pgb's en voert namens inwoners betalingen uit. De SVB heeft informatie over pgb's voor zorgaanbieders en -verleners...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek

aanmeldennieuwsbrief

Aanmelden digitale nieuwsbrief voor professionals

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie de factsheet voor de processtappen

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht en kwaliteit'