Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Laatste nieuws

Save the date: symposium zorglandschap jeugd Flevoland op 3 november

3 augustus 2017

Jeugdige bij deur

Binnen het programma zorglandschap jeugd Flevoland werken we samen aan een duurzame transformatie, opdat alle jeugdigen ten gezinnen toegang hebben tot de juiste hulp. Die hulp sluit zo veel mogelijk aan bij de behoeften, is dichtbij en kent zo min...

Lees meer...

Implementatie en ervaren effecten van perspectiefregie in Flevoland

20 juli 2017

Jongen op grasveld

In 2016 heeft het programma zorglandschap jeugd Flevoland een handreiking samengesteld over perspectiefregie. Het was het resultaat van een proces met de zes gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Perspectiefregie is het erop toezien dat alle hulp –...

Lees meer...

Voortgangsrapportage zorglandschap jeugd Flevoland eerste helft 2017

16 juli 2017

Jongen bij deur

Binnen het programma zorglandschap jeugd Flevoland werken we samen aan een duurzame transformatie, opdat alle jeugdigen toegang hebben tot de juiste hulp. Die hulp sluit zo veel mogelijk aan bij de behoeften, is dichtbij en kent zo min mogelijk...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek
Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie de factsheet voor de processtappen

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht en kwaliteit'