Skip to content

Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Actueel

Nieuwe leden Adviesraad Sociaal Domein van start

17 april 2018

Logo ASD

De Adviesraad Sociaal Domein heeft voor het eerst vergaderd in de nieuwe samenstelling. Naast zeven ervaren krachten zijn er vijf nieuwe leden geïnstalleerd. Wethouders Froukje de Jonge en René Peeters waren aanwezig voor een kennismaking. De...

Lees meer...

Nationaal Platform Borstvoeding ziet Almere als voorbeeldgemeente

11 april 2018

Plaquette borstvoedingsvriendelijke gemeente

Ongeveer 80 procent van de moeders start met het geven van borstvoeding, maar helaas doen zij dat minder lang dan ze vooraf hadden gewild. Bijvoorbeeld door de angst dat zij te weinig melk hebben voor hun kinderen, pijn tijdens het voeden of omdat...

Lees meer...

Crisiswijzer Flevoland als opstap naar één centraal crisisnummer

10 april 2018

Crisiswijzer

Als professional in het sociaal domein kun je te maken krijgen met inwoners in een crisissituatie. Bijvoorbeeld omdat het bij ze thuis acuut onveilig is door huiselijk geweld of opvoedproblemen. Of omdat ze een gevaar zijn voor zichzelf of voor...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek
Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie het processchema

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht'