Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Laatste nieuws

Almere nomineert lokale vrijwilligers voor landelijke prijzen

8 december 2017

Genomineerden vrijwilligersprijzen 2017

Vrijwilligers zetten zich in voor de samenleving en verdienen daarvoor erkenning en waardering. Landelijk zijn er twee vrijwilligersprijzen in het leven geroepen die jaarlijks worden uitgereikt. Er is de prijs ‘Meer dan handen’ voor projecten en...

Lees meer...

Adviesraad Sociaal Domein zoekt leden voor de periode 2018-2022

7 december 2017

Mensen in Stationsstraat

Via de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning is de gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van de maatschappelijke ondersteuning aan Almeerders. Het stimuleren van zelfredzaamheid en participatie zijn daarbij...

Lees meer...

Consultatiebijeenkomst jeugdhulp zonder verblijf op 23 januari

6 december 2017

Jeugdige

De gemeente Almere heeft het voornemen om in februari 2018 een inkoopprocedure te starten voor jeugdhulp zonder verblijf voor 2019 en verder. In dit kader organiseren wij op 23 januari 2018 van 10.00 tot 12.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) een...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek
Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie de factsheet voor de processtappen

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht en kwaliteit'