Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Laatste nieuws

Even op Adem: logeeradressen en andere tijdelijke opvang in kaart

21 maart 2017

Kind dat gaat logeren

Soms zijn er gezinnen die even op adem moeten komen. Bijvoorbeeld omdat ouders dag en nacht intensieve zorg verlenen aan hun kind. Of omdat er andere spanningen of problemen zijn. Voor deze gezinnen en hun verwijzers is er nu een website met...

Lees meer...

Taalhaven trapt af met bijeenkomst over laaggeletterdheid

10 maart 2017

Lezende man

In Almere Haven is de aftrap gegeven van een samenwerking om laaggeletterde Almeerders beter te leren lezen en schrijven. Ruim zestig professionals maakten kennis met het initiatief Taalhaven. Ze hoorden in de eerste plaats wat laaggeletterdheid is...

Lees meer...

Leerlingen praktijkonderwijs lunchen met zakenvrouwen op Internationale Vrouwendag

8 maart 2017

Lunch Internationale Vrouwendag 2017

Elk jaar op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Het thema van dit jaar was ‘Become the best version of yourself’. Op Internationale Vrouwendag wordt wereldwijd stilgestaan bij strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Onder...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek

aanmeldennieuwsbrief

Aanmelden digitale nieuwsbrief voor professionals

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie de factsheet voor de processtappen

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht en kwaliteit'