Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Laatste nieuws

Onderzoek naar levenscoaching jongeren met lichte verstandelijke beperking

25 april 2017

Jongvolwassene

“Dat ik een goede toekomst krijgt met een goede baan en ooit een eigen woning. Ik moet een keer zelfstandig worden. Ik zou misschien wel willen dat iemand wat meer achter mij aan zit. Ik kan het wel.” Jongeren en jongvolwassenen met een lichte...

Lees meer...

Flevoland deelt via VNG ervaringen en lessen zorglandschap jeugd

21 april 2017

Kind speelt met blokken

Gemeenten en aanbieders hebben de ambitie en verantwoordelijkheid om hulp aan kinderen en gezinnen integraal, op maat en dichtbij te organiseren. Maar hoe zorg je er samen voor dat een duurzaam zorglandschap tot stand komt? De Vereniging van...

Lees meer...

Aandacht voor 45-plussers loont

20 april 2017

Vacature in krant

De gemeente Almere heeft sinds 2016 bijna honderdzestig 45-plussers met een bijstandsuitkering extra intensieve begeleiding geboden met veel aandacht voor maatwerk. Het merendeel van deze groep mensen zat al langere tijd in de bijstand. Bij de start...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek
Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie de factsheet voor de processtappen

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht en kwaliteit'