Direct naar paginainhoud

Een hengel in plaats van een vis: het herijkte armoedebeleid

Geef mensen een hengel in plaats van een vis. Dat is de kern van het herijkte armoedebeleid dat in 2015 is vastgesteld, en met inbreng van inwoners en professionals uit het Sociaal Domein tot stand is gekomen. 

Preventie en het bevorderen van participatie zijn uitgangspunten die belangrijk blijven om duurzaam uit de armoede te komen, ook in het beleidsplan 'op weg naar een werkend armoedebeleid'. In de wijze waarop mensen worden geholpen en de wijze waarop de financiële middelen worden ingezet valt er echter veel winst te behalen.

Veranderstrategie

Daarom zijn wij gekomen tot een veranderstrategie: een stapsgewijze aanpak waarbij wij voor mensen die langdurig afhankelijk van de gemeente zijn, de ondersteuning eenvou­diger maken en beter regelen. En waarbij we Almeerders die daartoe in staat zijn, ondersteunen om weer economisch zelfstandig te worden. Maatwerk, doorbreken van overerving van armoede en meer aansluiten bij life-events zijn daarbij belangrijke aspecten.

 

Froukje de Jonge: 'Wij zijn blij met de brede steun die wij ervaren voor deze veranderingen en blijven ons in de komen­de jaren vol overgave richten op het steeds verder verbeteren van ons beleid. Daarbij maken wij gebruik van de resultaten van onderzoek en ervaringen van professionals en inwoners.'