Skip to content

Handleidingen

De handleidingen voor jeugd- en gezinshulp en ondersteuning aan volwassenen (Wmo) zijn bedoeld voor wijkwerkers, medewerkers van de jeugdgezondheidszorg en andere professionals die mandaat hebben om te verwijzen naar maatwerkvoorzieningen van de gemeente Almere. Daarnaast zijn er normen en handreikingen voor aanbieders in opgenomen.

De documenten geven een beeld van de beschikbare hulp en ondersteuning en van de situaties waarin de inzet hiervan wenselijk is. Ze zijn bedoeld als handvat bij het opstellen van verwijzingen en beschikkingen en breder bij het assisteren van Almeerders bij het vinden van de meest passende vorm van hulp/ondersteuning. Ze bieden uitsluitend de kaders waarbinnen professionals zelf keuzes maken en een gezins- of ondersteuningsplan bepalen. De gemeente biedt geen regels of ‘vinklijstjes’. Voldoende ruimte voor professionals is immers leidend in Almere.