Skip to content

Werken aan vernieuwing

Hoe krijgen inwoners toegang tot de juiste zorg en ondersteuning? Welke rol hebben de wijkteams en expertteams? En welke andere verwijzers kunnen toegang tot zorg en ondersteuning verlenen? Hoe dat is geregeld in Almere leest u in de handleidingen over jeugd- en gezinshulp en ondersteuning aan volwassenen. 

Via onderstaande links vindt u aanvullende informatie over de taken en bereikbaarheid van:

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)