Skip to content

Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Actueel

Wijkteam zorgt voor vervoer op maat voor senioren Tussen de Vaarten

6 september 2018

Het Vaartje

Wethouder Aldrik Dijkstra en vrijwilliger de heer Van Paasschen hebben buurtmobiel Het Vaartje in gebruik genomen bij buurtcentrum Cobra in Tussen de Vaarten. Samen haalden zij twee dames op die iedere donderdag gebruikmaken van een warme lunch voor...

Lees meer...

Ketenaanpak tegen mensenhandel van start

5 september 2018

Tentoonstelling 'Open je ogen'

De intentieverklaring ketenaanpak tegen mensenhandel is dinsdag 5 september ondertekend. Met het tekenen van de intentieverklaring slaan de betrokken organisaties de handen ineen om samen de mensenhandel in Almere en Flevoland effectief te...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Bij crisis

Raadpleeg de crisiswijzer Flevoland

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht'