Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Actueel

Presentatie ‘Opgroeien in Almere Haven’ met toekomstdromen jeugdigen

19 februari 2018

Flyer 'Als ik later groot ben...'

Tijdens de presentatie ‘Opgroeien in Almere Haven’ is op 13 februari gedeeld welke uitdagingen en ondersteuning er zijn voor kinderen en jongeren in armoede. Alle jeugdigen in Almere moeten hun dromen kunnen najagen en talenten kunnen ontplooien....

Lees meer...

Technische consultatie tarieven jeugdhulp zonder verblijf

12 februari 2018

Jeugdige

De gemeente Almere heeft het voornemen om in april 2018 een inkoopprocedure te starten voor jeugdhulp zonder verblijf voor 2019 en verder. De aankondiging daarvoor staat op TenderNed. In aansluiting op eerdere consultaties organiseren wij op 20...

Lees meer...

Almeerse beroepsopleiding tegen personeelstekort van start

25 januari 2018

Studenten opleiding verzorgende GI

Een eerste lichting van dertien Almeerders is begonnen met een nieuwe opleiding Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) bij MBO College Almere. Wethouder Froukje de Jonge en Hannie van Loon, regiomanager van het UWV, kwamen de studenten...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek
Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie het processchema

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht'