Jeugdgezondheidszorg

GGD Flevoland en Zorggroep Almere vormen één coöperatie voor de jeugdgezondheidszorg. De samenwerking zorgt voor een betere aansluiting van de gezondheidszorg voor Almeerse kinderen van 0 tot 18 jaar. Ook komt er een einde aan de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg door twee verschillende organisaties. 

De jeugdgezondheidszorg werkt vanuit vier kerntaken:

  • gezondheidsbevordering en opvoedondersteuning;
  • basiszorg jeugdgezondheidszorg (signaleren, adviseren en verwijzen);
  • coördinatie en vangnet;
  • monitoren van risicogroepen en beleidsadvisering.

De jeugdgezondheidszorg heeft de kennis en kunde om zowel enkelvoudige als complexe problemen aan te kunnen. Zij doet dit afhankelijk van de situatie met een individuele of met een groepsgerichte aanpak. Hierdoor is het mogelijk om 95% van de jeugdigen en hun ouders te ondersteunen bij gezond opvoeden en opgroeien. De overige 5% heeft meervoudige complexe problemen die vragen om multidisciplinaire samenwerking en zwaardere vormen van zorg. De jeugdgezondheidszorg werkt dan mee aan monitoring en kan stut en steun bieden.

Ontwikkellijnen

De formele oprichting van de coöperatie moet nog plaatsvinden. Daar is een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland voor nodig. Ook op inhoudelijk vlak is de ontwikkeling van de organisatie nog in volle gang. Daarvoor is een aantal ontwikkellijnen benoemd:

  1. een doorlopende lijn en een vernieuwd basispakket in de jeugdgezondheidszorg;
  2. een sluitende keten van opvoedondersteuning en jeugdhulp;
  3. het verbinden en samenwerken met de wijkteams, Passend Onderwijs en de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg;
  4. het continuüm van zorg, zorgcoördinatie, casemanagement, procescoördinatie en escalatie.

In 2016 werken de betrokkenen aan de inhoudelijke ontwikkellijnen door te verkennen, te onderzoeken, uit te proberen, te concluderen en de organisatie te richten. Om dit proces te kunnen doorlopen, wordt in 2016 ook gewerkt aan de randvoorwaarden om de inhoudelijke opgave mogelijk te maken. In 2017 wordt de organisatie daadwerkelijk ingericht en worden de nieuwe werkwijzen als afronding van de transitie volledig geïmplementeerd.