Handleidingen en gecontracteerde aanbieders

De handleidingen voor jeugd- en gezinshulp en ondersteuning aan volwassenen (Wmo) zijn bedoeld voor wijkwerkers, medewerkers van de jeugdgezondheidszorg en andere professionals die mandaat hebben om te verwijzen naar maatwerkvoorzieningen van de gemeente Almere. Daarnaast zijn er normen en handreikingen voor aanbieders in opgenomen.

De documenten geven een beeld van de beschikbare hulp en ondersteuning en van de situaties waarin de inzet hiervan wenselijk is. Ze zijn bedoeld als handvat bij het opstellen van verwijzingen en beschikkingen en breder bij het assisteren van Almeerders bij het vinden van de meest passende vorm van hulp/ondersteuning. Ze bieden uitsluitend de kaders waarbinnen professionals zelf keuzes maken en een gezins- of ondersteuningsplan bepalen. De gemeente biedt geen regels of ‘vinklijstjes’. Voldoende ruimte voor professionals is immers leidend in Almere.

Heeft u een opmerking of vraag over de inhoud van de handleidingen of mist u informatie? Mail naar swt@almere.nl. 

Aanbod laagdrempelige opvoedondersteuning

Almere kent een breed aanbod van laagdrempelige opvoedondersteuning die zonder beschikking beschikbaar is. Een overzicht van het aanbod vindt u hieronder.

Gecontracteerde aanbieders

Voor zorg in natura heeft de gemeente Almere contracten afgesloten met een grote groep aanbieders. Deze vindt u in de overzichten hieronder. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft landelijke inkoopafspraken gemaakt met aanbieders van specialistische jeugdhulpvoorzieningen (ook wel landelijk werkende instellingen genoemd). Meer daarover leest u op deze pagina

Productcodes

Een overzicht met productcodes van lokale en regionale producten (voor het declareren van jeugdhulp en Wmo-ondersteuning) vindt u op de pagina administratie/facturatie.