Factsheets en links voor professionals/verwijzers

Het is belangrijk dat er optimale samenwerking is tussen wijkteams en andere verwijzers en dat zij bij het verwijzen dezelfde uitgangspunten hanteren. Daarom is er een aantal factsheets beschikbaar met informatie over het beleid van de gemeente en procesafspraken rondom de verwijzingen.

Algemene en landelijke factsheets

Er is zijn ook meer algemene factsheets beschikbaar met Almeerse en/of landelijke informatie: 

Bent u op zoek naar informatie over regelgeving en verordeningen in Almere? Kijk dan op de pagina Verordeningen en nadere regels.

Nuttige links

  • www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl: in de jeugdzorg, jeugd-ggz en zorg voor jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking is de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld, opgebouwd en verzameld. Kennis over wat werkt in de hulp aan jeugdigen, opvoeders en gezinnen √©n kennis over de hulpmiddelen die daarbij bruikbaar zijn. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft het initiatief genomen om deze kennis centraal en digitaal beschikbaar te stellen. 
  • www.vitree.nl/zoekt-u-mee: kinderen horen niet in de opvang. We vinden het namelijk niet goed om kinderen uit hun vertrouwde omgeving te halen. Is opvang toch nodig, dan vinden we het belangrijk dat kinderen een zo normaal mogelijk leven leiden. Bijvoorbeeld bij pleegouders in de eigen wijk of stad. Voor langere tijd of voor af en toe. Vitree zoekt meer geschikte pleegouders in Almere.