Direct naar paginainhoud

Landelijk en in Almere is het streven om mogelijk te maken dat inwoners op een prettige manier ‘zo thuis mogelijk’ kunnen opgroeien en wonen. Dit geldt voor jeugd en volwassenen en ook voor de groeiende groep ouderen in de stad. We willen dat passende hulp en ondersteuning zo veel mogelijk beschikbaar zijn in de eigen (sociale) omgeving van mensen. Die omgeving is namelijk vertrouwd en hier gedijen Almeerders vaak het best. Daarnaast is in die omgeving vaak ook hulp van het eigen netwerk (vrienden, familie en buren) het beste beschikbaar.

Soepele door- en uitstroom

Verwijzing naar een instelling voor 24-uurszorg moet alleen nog plaatsvinden als thuis wonen niet (meer) gaat, of als dit niet de hele week lukt. Er moet in dat geval een helder beeld zijn van iemands (gezins)situatie en hulpvraag. Verder moeten de aandacht en hulpverlening niet alleen gericht zijn op de korte, maar ook op de langere termijn (het perspectief). Almeerders die nu of in de toekomst in een instelling verblijven, moeten soepel kunnen door- of uitstromen wanneer zij daar aan toe zijn. Dit vraagt om passende begeleiding en andere vervolghulp.