Direct naar paginainhoud

Inclusie

In het VN-verdrag Handicap staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Het draait om alle mogelijke onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en andere vrijetijdsbesteding. Het gaat daarbij om mensen met langdurige lichamelijke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen. 

Lokale inclusieagenda

In Almere is een werkgroep VN-verdrag in de praktijk (ViP) actief. Hierin zitten elf inwoners (veelal ervaringsdeskundigen die zelf een beperking of handicap hebben) en twee medewerkers van de gemeente. De werkgroep wil dat alle Almeerders zich geaccepteerd voelen. Ook willen ze dat de omgeving (óók digitaal) zo is ingericht dat iedereen iedereen volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft de werkgroep een inclusieagenda opgesteld voor de periode 2018-2021. Belangrijke maatregelen in de agenda zijn de toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte, de arbeidsmarkt en digitale kanalen (bijvoorbeeld websites van de overheid en andere instanties).

De gemeente gaat de onderwerpen in de inclusieagenda verder uitwerken en uitvoeren samen met inwoners en maatschappelijke organisaties. Daarnaast staat in het coalitieakkoord de ambitie om aan te sluiten bij de ‘regenboogagenda’ om sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuele personen te verbeteren.

Almere is koploper

De prominente rol van inwoners rond het thema inclusie is een belangrijke reden dat Almere als een van 25 koplopergemeenten het landelijke manifest ‘Iedereen doet mee!’ mochten ondertekenen. Een manifest ‘voor gemeenten die hun nek durven uit te steken’, werd er gezegd tijdens de ondertekeningsbijeenkomst waarbij ook minister De Jonge (VWS) aanwezig was. De koplopergroep gaat met hun ideeën andere gemeenten helpen.

Inclusie en Burgerkracht

Lees alles hoe iedereen op z’n eigen manier mee kan doen aan de samenleving en zijn of haar talenten daarbij kan benutten. Daar geloven wij in. Maar dat kan alleen als alle Almeerders gezien en gehoord worden. Want in Almere zijn er naast actieve bewoners ook inwoners die wat meer aan de kant staan. Zij willen heel graag meedoen, maar hebben (soms) extra hulp nodig van familie, buren, kennissen, (zorg)instanties en de gemeente. Het is dan best moeilijk om te begrijpen wat hun uitdagingen zijn. Kennen we hun verhalen en ervaringen? Weten we waar hun kansen liggen en kunnen we ze daarbij helpen?

Lees meer bij Inclusie en Burgerkracht

Samen Sterk Budget

Heeft u een goed idee om een activiteit voor of samen met anderen te organiseren? En heeft u geld nodig om het uit te kunnen voeren? Denk dan eens aan het Samen Sterk budget. Dit budget is bedoeld om bewonersinitiatieven te stimuleren. De gemeente is op zoek naar ideeën waarmee u anderen of uzelf een steuntje in de rug geeft.

Lees meer over het Samen Sterk Budget