Gezondheidsbeleid

Elke vier jaar stelt de gemeenteraad het gemeentelijk gezondheidsbeleid vast. De huidige periode loopt van 2018 tot en met 2021. Richtlijn voor het gemeentelijk beleid zijn de doelstellingen van het Rijk op het thema gezondheid. Die richten zich op de aanpak van overgewicht, het tegengaan en ontmoedigen van roken en het werken aan preventie en vroegsignalering. Daarbij benadrukt het Rijk ook de meerwaarde van samenwerking op de diverse maatschappelijke vraagstukken. 

Het gemeentebestuur heeft ruimte om ook eigen prioriteiten te kiezen. De Almeerse prioriteiten zijn gebaseerd op onderzoek naar de gezondheid van kinderen, jongeren en volwassenen (GGD-monitor gezondheid jeugd en volwassenen en op de resultaten van het gezondheidsbeleid in de periode 2013–2017. De gekozen speerpunten zijn: 

  1. het bevorderen van een gezond gewicht (als belangrijk element bij een gezonde leefstijl, naast voldoende beweging);
  2. het vergroten van mentale en fysieke weerbaarheid door de gezondheid van kwetsbare ouderen te versterken en de mentale weerbaarheid van kinderen te vergroten. 

Een integrale aanpak, het slim verbinden van kennis en ervaring en samenwerking zijn belangrijke voorwaarden om de beoogde resultaten te behalen.