Uitnodiging marktconsultatie aanbesteding lokale inkoop Jeugdhulp 2023

De huidige overeenkomsten voor de ambulante jeugdhulp lopen af op 31 december 2022. De afgelopen periode is er ambtelijk een visie ontwikkeld en zijn er ontwikkeldoelen beschreven. Zorgaanbieders zijn van harte welkom op de marktconsultatieronde van 18 november 2021.

Agenda voor deze bijeenkomst

  1. Welkom en doel van de bijeenkomst
  2. Hoe ziet de procedure voor deze inkoop er verder uit?
  3. Wat verwachten wij van het consultatie gesprek
  4. Uiteen in kleinere groepen.  

In de kleinere groepen staan de volgende thema’s centraal:

  • Gebiedsgerichte eerstelijns jeugdhulp
  • Behandeling psychiatrie specialistisch
  • Intensief ambulant
  • Behandeling LVB plus begeleiding groep
  • Onderwijs Jeugdhulp

Wij nemen de opmerkingen en aandachtspunten mee in de verdere uitwerking richting de formele inkoop die in het eerste kwartaal van 2022 begint.

De gemeente Almere heeft de huidige aanbieders met een contract voor de ambulante jeugdhulp rechtstreeks uitgenodigd. Mocht je niet bij die groep horen dan wordt je bij deze uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Deze is op donderdag 18 november van 09.00 tot 10.30 uur.

De bijeenkomst is via “Teams” te volgen.

Aanmelden

Wil je je uiterlijk 10 november 2021 aanmelden bij Tamara van Zwieten (tmmebakker@almere.nl). Vermeld in het e-mailtje de naam, de functie en het e-mailadres van de vertegenwoordiger van uw organisatie.  Na aanmelding krijg je een e-mail met informatie om je voor te bereiden op de deze bijeenkomst. Je krijgt dan ook de Teams-link om deel te kunnen nemen.