Direct naar paginainhoud

Item

Marktconsultatie Nieuwe Wet Inburgering: uw input is gewenst!

In dit document vindt u informatie over het proces en de tijdlijn van de marktconsultatie. 
In dit document vindt u informatie over de nieuwe wet en de vragen die wij aan u willen stellen.  

Heeft u vragen? Maak dan gebruik van dit document.

Toelichting

De gemeenten in de arbeidsmarktregio Flevoland (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk) werken samen in de voorbereiding van de invoering van de nieuwe Wet Inburgering.  Input van deskundigen (huidige en nieuwe) partijen is daarbij van groot belang. 

Met de nieuwe Wet inburgering, die vanaf juli 2021 ingaat, krijgen gemeenten een belangrijke regierol in het nieuwe inburgeringsstelsel en worden zij verantwoordelijk voor het bieden van een integraal aanbod  inburgering. Het doel van de nieuwe wet is dat iedereen meedoet, het liefst via betaald werk. In de nieuwe wet is de inzet van de inburgeraar, gemeenten en (maatschappelijke) partners hierop gericht. 

Door  middel van een marktconsultatie willen wij input ophalen bij experts en aanbieders om de juiste keuzes en afwegingen te kunnen maken. De marktconsultatie biedt de mogelijkheid om ideeën te delen over de implementatie van de nieuwe wet Inburgering van de deelnemende gemeenten en scherpt ons denken aan. 

De antwoorden op de gestelde vragen in de marktconsultatie kunt u beantwoorden via dit document.