Direct naar paginainhoud

Maak het verschil met de regionale experttafel

'Samen willen we het verschil maken voor kinderen en gezinnen. Bij complexe zaken is dat soms ingewikkeld. Mijn advies is: Zoek de samenwerking met de experttafel! Zodra je denkt: met deze partijen kom ik niet tot een verandering, ga dan naar de experttafel. Wacht niet tot het eindpunt.' Aan het woord is Marjolein Duin, voorzitter van de regionale experttafel. De regionale experttafel bundelt expertise en kan advies geven bij casussen waarvoor lokaal geen passende oplossing is gevonden. Marjolein Duin adviseert om dat vooral tijdig te doen: 'In de praktijk blijkt dat de lokale toegangen te weinig in aanraking komen met zeer complexe zaken. Hierdoor ontbreekt routine. Vaak zet men eerst toch nog een (lokale) variant in, en komt men naar de experttafel als men lokaal is uitgeput. Als we de experttafel actiever en tijdig inzetten, komt het de kwaliteit van de in te zetten zorgarrangementen ten goede.' 

Met elkaar leren en beter worden

Marjolein: 'De experttafel biedt ondersteuning bij complexe zaken, het is geen ballotagecommissie. Je wordt niet beoordeeld, het is juist de bedoeling dat je je ondersteund voelt in je tocht als professional naar het best passende voor de jongeren. De basis is om verder te komen. Aan de experttafel zitten een GZ-psycholoog, Kinder- en Jeugd psychiater een gedragsdeskundige, een medewerker van een gecertificeerde instelling en een gedragsdeskundige van Veilig Thuis. En indien een specifiek specialisme nodig is, nodigen we die uit. Het is een samenstelling op basis van expertise, aangevuld met de verbinding met de zes lokale toegangen. Het doel is om met elkaar te leren en beter worden voor de jeugdigen en gezinnen. Als je steeds hetzelfde doet, verandert er niets.’ 

Meld je casus aan

De experttafel komt 2 x per maand bij elkaar. Heb je een casus? Dan kun je deze indienen bij voorzitter Marjolein Duin via e-mail of bel 06-13659873. Als verwijzer (lokale toegang, gecertificeerde instelling) kun je casussen inbrengen die het jeugddomein overstijgen en waarvoor lokaal geen passende oplossingen zijn gevonden. Er volgt een bindend advies waarin het perspectief voor het kind en het gezin centraal staat. De experttafel bundelt expertise uit verschillende organisaties (psychiater, gedragsdeskundigen, maatschappelijk werkers) en zoekt naar mogelijkheden. Deze zijn innovatief en soms ook buiten de kaders van de reguliere jeugdhulpverlening.