Landelijke verkiezing ‘Meest toegankelijke gemeente van Nederland’

Ruim vier miljoen Nederlanders hebben een beperking of chronische ziekte. Uit recente onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau en Nivel blijkt dat zij vaak niet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Sinds het ratificeren van het VN-verdrag Handicap is het verschil in participatie tussen mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en de rest van de bevolking op sommige vlakken zelfs groter geworden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten start met de verkiezing Meest toegankelijke gemeente van Nederland om iedere gemeenten te stimuleren de toegankelijkheid te verbeteren. 
 
Iedereen in Nederland kan meebepalen wie de winnaar wordt op meesttoegankelijkegemeente.nl. Na twee publieksrondes kiest een vakjury de uiteindelijke winnaar. Een team van talentvolle makers en tevens ervaringsdeskundigen doet verslag van de verkiezing. In Almere werkt de gemeente intensief samen met de ViP-werkgroep. Op werkgroepvipalmere.nl is te lezen wat zij voor Almeerders in gang zetten.

Van alle gemeenten in Nederland wint één gemeente de hoofdprijs: deze mag zich de meest toegankelijke gemeente van Nederland noemen. Ook reikt de jury een aanmoedigingsprijs uit aan een gemeente die goed op weg is. In de eerste ronde kunnen alle Nederlanders in een vragenlijst gemeenten inhoudelijk beoordelen. De uitslag daarvan bepaalt welke twaalf gemeenten doorgaan naar de halve finale. Mensen kunnen dan op de halve finalist stemmen die volgens hen het meest toegankelijk is. Vervolgens gaan de vijf hoogst beoordeelde gemeenten door naar de finale. Uiteindelijk kiest een vakjury de winnaar. Deze gemeente krijgt een award ontworpen door kunstenaars met en zonder een beperking en een mooi vormgegeven toeristische route, die voor iedereen toegankelijk is, langs alle mooie plekken in die gemeente.