Kom je bij de regionale klankbordgroep?

Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De schade die dit veroorzaakt is groot. Daar mag niemand van wegkijken. In het programma Geweld Hoort Nergens Thuis is de opgave, huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan beperken en zo de cirkel van geweld, te doorbreken.

In het kader van dit programma willen wij een regionale klankbordgroep ​​organiseren.

In de klankbordgroep zitten inwoners die te maken hebben gehad met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Wij willen hun vragen mee te denken, ideeën aan te dragen en voorlichting te geven over de aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling.

Leden worden onder andere geworven via Blijf Groep en Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Wij willen jullie actief vragen ​ook mee te werven. Indien jullie mensen kennen die ervaring hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling en vanuit hun ervaringen een bijdrage willen leveren, dan kunnen zij zich aanmelden bij Esther Koenen: ejkoenenverberg dit@almere.nl

Belangstellenden kunnen, indien ze dat willen, nadere informatie over de bedoeling van de klankbordgroep krijgen door Susanne Slikkerveer te e-mailen. Susanne is ervaringsdeskundige inzake huiselijk geweld en kindermishandeling en zal de eerste bijeenkomsten begeleiden. Zij is te bereiken via susanneverberg dit@4happinezz.com.

De eerste bijeenkomst willen wij houden op 30 juni 2021 van 09.30 tot 11.00 uur via Microsoft Teams.