Gewoon waar het kan en bijzonder waar nodig

Kick Wilstraplantsoen, een bijzondere woonvorm in Almere

In 2005 opende zorgorganisatie Triade veertig woningen aan het Kick Wilstraplantsoen. Een unieke woonvorm in Almere voor mensen met schizofrenie. Met een woonzorgconcept van 24-uurs professionele ondersteuning in combinatie met een prikkelarme woonomgeving. Het staat garant voor een zo gewoon en zelfstandig mogelijk leven voor de bewoners in een ‘gewone’ woonwijk.

Het grootste deel van de bewoners aan het Kick Wilstraplantsoen heeft de diagnose schizofrenie en/of een psychotische stoornis. Zij worden hiervoor behandeld en worden geacht therapietrouw te zijn. Het gaat om mensen met een CIZ-indicatie (Wlz -GGZ) of Beschermd wonen. Medewerkers van Triade bieden specialistische en/of individuele steun aan de bewoners. Zij zijn dag en nacht op de locatie beschikbaar. Bij de woningen is een gemeenschappelijke binnentuin en een inloopruimte waar de bewoners elkaar ontmoeten. Er is dus altijd ruimte en tijd voor een praatje.

Mogelijkheden optimaal benutten

Het streven voor de bewoners is: ‘herstel’ in de betekenis van kwaliteit van leven. Er is feitelijk geen sprake van ‘genezing van een ziekte’. Het gaat wel om de mogelijkheden van de bewoners optimaal te benutten zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, keuzes maken, ritme geven aan de dag, omgaan met emoties, kortom zo gewoon mogelijk leven. De gewenste ondersteuning wordt in overleg met de bewoner en hun verwanten – met afspraken en doelen - vastgelegd in een cliëntplan.

Onderdeel van de ondersteuning is bewoners te activeren en stimuleren tot actieve deelname aan de maatschappij. We helpen bij het opbouwen en onderhouden van sociale contacten en het hebben van een zinvolle dagbesteding – al dan niet in de vorm van betaald of onbetaald werk.

Levensloop bestendig

Waar mogelijk werken we samen met de bewoner toe naar een meer zelfstandige woon- of leefvorm. Er is binnen deze doelgroep met een chronisch psychische kwetsbaarheid een klein percentage dat uitstroomt naar een zelfstandige woning in de wijk. De meeste bewoners wonen tot hoge leeftijd in deze beschermde woonvorm.

Een bewoner voorgesteld

Hoe zie jij jezelf? is in ons cliëntmagazine PLEK een vaste rubriek voor bewoners. Jantien de Kogel woont op het Kick Wilstraplantsoen en stelt zich voor via een eigengemaakt zelfportret. Lees haar verhaal hier.

Contact

Meer informatie over het Kick Wilstraplantsoen? Neem vooral contact op met onze medewerkers van de afdeling intake: intakeverberg dit@triade-flevoland.nl of bel op telefoonnummer: 088 32 32 132.