De toekomstplannen van de Flevo Academie

De Flevo Academie wil onder meer bijdragen aan een groter vakmanschap (en daarmee een betere zorg voor de cliënt) en een aantrekkelijk werkklimaat in het Flevolandse Zorglandschap Jeugd. In de vorige nieuwsbrief bespraken we de opbrengst van 1,5 jaar actieleren. Deze keer kijken we naar de toekomst met vijf vragen aan Renate Werkman, die het projectleiderschap van de Flevo Academie Jeugd recentelijk heeft overgenomen van Charlotte Vissenberg.

Waar focussen jullie de komende tijd op? 

Renate: ‘We hebben de afgelopen anderhalf, twee jaar vooral veel actieleertrajecten gedaan rondom praktijkvraagstukken bij onder meer bij de lokale toegangen jeugdhulp. Ook hebben we lezingen en workshops voor jeugdhulpprofessionals georganiseerd. Daarmee gaan we door. De workshop verklarende analyse en de workshop waardevrije en objectief rapporteren vervolgen we. Maar we willen ook workshops gaan organiseren over bijvoorbeeld procesregie, ketenregie en interdisciplinaire samenwerking. Waar we ons eerder vooral richten op jeugdhulpprofessionals, willen we nu ook lezingen en workshops organiseren voor onder meer beleidsmedewerkers, beleidsadviseurs, managers én jeugdhulpprofessionals. Zij maken immers ook deel uit van de keten die de jeugdhulp organiseert en fungeren als samenwerkingspartner’. 

Hoe gaan jullie dat doen?

Renate: ‘We hebben we gemerkt dat actieleren aansprak en voor veel praktijkvragen een passende methodiek is, maar dat voor sommige praktijkvragen andere werkvormen nodig zijn. Er lijkt na anderhalf jaar online actieleren ook wel behoefte aan andere werkvormen, zowel bij onszelf als bij de opdrachtgevers. Daarom denken we bijvoorbeeld aan interviews, observaties, focusgroepen, design thinking en actieonderzoek. En we willen een overkoepelend actieonderzoek gaan doen waarin we inzichten verbinden en willen komen tot een duurzame infrastructuur van lerende netwerken, onderzoek en ontwikkeling.

Wat betekent dat voor jullie doelen?

Renate: ‘Die zijn inderdaad wat veranderd. Voor de periode 2021 en 2022 hebben we een aantal aanvullende doelstellingen voor de Flevo Academie Jeugd geformuleerd, aanvullend op de doelen van groter vakmanschap, betere zorg en een aantrekkelijk werkklimaat die natuurlijk blijven:’

  • Bijdragen aan een lerende context in het Flevolandse Zorglandschap Jeugd. 
  • Creëren van aanvullende leermethoden op het actieleren. Ook andere actoren, zoals beleidsmedewerkers en bestuurders, willen wehierbij betrekken. 
  • Aandacht voor nieuwe thematische aandachtsgebieden: 
    • Empoweren van gezinnen en professionals
    • Discipline-overstijgende samenwerking
    • Het faciliteren van goede feedbackstromen en aandacht voor implementatie 

Wat merken professionals daarvan?

Renate: ‘Op onze website https://www.flevoacademiejeugd.nl/ komen na de zomer nieuwe en bestaande workshops waarvoor jeugdhulpprofessionals en andere betrokkenen bij de jeugdzorg zich kunnen inschrijven. We blijven actieleer- en andere bijeenkomsten organiseren. En voor dit najaar staat een aantal sessies gepland met het Programmateam van het Zorglandschap Jeugd Flevoland waarin we onder meer aan de slag gaan met de opgave om te komen tot een duurzame infrastructuur van lerende netwerken in Flevoland. 

Wat merkt de cliënt hiervan?

Renate: ‘Ons primaire doel blijft om bij te dragen aan een betere zorg voor de cliënt. Maar we hebben ook gemerkt uit alle activiteiten die zijn georganiseerd en alle input die we hebben opgehaald, dat dit niet alleen bij de jeugdhulpprofessionals ligt. Het hele systeem van betrokkenen bij het organiseren van hulp speelt daarbij een rol en we hopen met onze aanvullende doelstellingen daarop beter in te kunnen spelen, met als uiteindelijk doel betere zorg voor de cliënt’.