Dag van de kinderrechten

20 November is de Internationale dag van de rechten van het Kind. Op deze dag vieren we dat kinderen speciale rechten hebben. Op 20 november 1989 werden deze rechten officieel vastgelegd in het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Nederland heeft het verdrag ondertekend en moet de rechten van kinderen in ons land beschermen. Als kind heb je recht op een veilig en gezond leven. Je moet beschermd worden tegen mishandeling, geweld en uitbuiting.

Op basisscholen in Almere wordt in het kader van het landelijk actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis de pilot 'Vroeg erbij op school' uitgevoerd. Hierbij geven de jong volwassenen ervaringsdeskundigen van Team-Kim les aan basisschoolkinderen. Tijdens deze lessen leren kinderen wat hun rechten zijn. En wat ze kunnen doen als zijzelf of iemand die zij kennen slachtoffer van huiselijk geweld is. ( en /of kindermishandeling)

Ook in 2022 kan het lesprogramma op enkele Almeerse scholen worden uitgevoerd! Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via voverberg dit@almere.nl ovv GHNT Op tijd erbij op School.

Onderstaand een blog van Kim van Laar. Oprichter van Team-Kim. Team-Kim geeft voorlichting over kindermishandeling aan kinderen, jongeren en professionals binnen Nederland. Aan de hand van persoonlijke, ervaringsdeskundige verhalen van jongvolwassenen maakt zij kindermishandeling bespreekbaar. Team-Kim is opgericht om de aanpak tegen kindermishandeling te verbeteren door haar kennis en ervaringsdeskundigheid in te zetten voor een concrete en effectieve preventie, vroegtijdige signalering van kindermishandeling en huiselijk geweld en het taboe op dit onderwerp te doorbreken. Meer weten?  Kijk op team-kim.nl.

Als ik niet weet wat ik mee maak, kan ik ook geen hulp zoeken..

We zien het regelmatig tijdens onze lessen; kinderen denken bij kinderrechten vaak aan arme kinderen in Afrika die geen huis hebben of niet naar school kunnen, maar ook voor kinderen in Nederland is het belangrijk dat zij weten wat hun rechten zijn.

Ook ik had als kind een verkeerd beeld van bijvoorbeeld kindermishandeling. Daardoor ben ik er zelf niet over gaan praten. Ik wist bijvoorbeeld dat de kindertelefoon bestond en dat je die kon bellen. Maar ik dacht zelf bij mishandeling aan geen eten krijgen of in een kelder gestopt worden. Ik kreeg gewoon eten. En wij hadden geen kelder. Dus ik dacht dat het wel goed zat. Achteraf gezien had ik te maken met verwaarlozing en huiselijk geweld. Omdat ik controle probeerde te krijgen over de situatie, begon ik mezelf de schuld te geven. Ik dacht vaak ‘ Zie je wel, ik ben gewoon dom of ik heb niet genoeg mijn best gedaan, daardoor gaat het mis thuis’ . Dit eenzame gevoel, wat ook nog eens erg schadelijk is om mee op te groeien, gun ik geen enkel kind. Daarom hebben wij als Team-Kim een lespakket ontwikkeld. Waarin we aan de hand van de kinderrechten en persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen aan de slag gaan met groep 7. De leerlingen leren welke vormen van mishandeling bestaan. En waarom het zo belangrijk is dat we erover praten. Naast praten is het ook belangrijk om te weten dat er verschillende manieren van hulp zoeken zijn. En dat je als kind mag kiezen wat het beste bij jou past. We zien dat het veel meer is dan alleen een lesje over kinderrechten. Door dit bespreekbaar maken wordt het pedagogische klimaat van de school veiliger. En voelen leerlingen en leraren zich meer bekwaam om met elkaar het gesprek aan te gaan. Het is fantastisch om dit proces te zien!

‘Ik vind de lessen van Team-Kim leerzaam en informatief. Ik weet nu wat het is en wat ik kan doen voor andere kinderen. Ik heb geleerd dat als je hulp nodig hebt dat je dit mag vragen.’

Leerling groep 7a

Taboe

Eigenlijk geldt het voor iedereen dat het belangrijk is dat je in actie komt als je te maken hebt met onveiligheid. Het is een groot taboe. Kinderen weten vaak niet of ze er mee te maken hebben. En volwassenen voelen vaak een enorme drempel om hulp te zoeken. Ook professionals voelen weerstand om in actie te komen. Zo blijft het vaak lang stil. Het is daarom zo belangrijk dat we dit veel meer bespreekbaar maken. Op school bespreken, is een mooie eerste stap. We onderschatten hoe belangrijk het is om kinderen en volwassenen informatie te geven. Een belangrijk recht dat vaak onderschat wordt, omdat we ervanuit gaan dat kinderen of volwassenen dit al weten.

We hebben elkaar nodig

We moeten beseffen dat steun bieden en samen zoeken naar een oplossing een wezenlijk verschil kan maken voor deze kinderen en hun gezin. Want mishandeling meemaken is verschrikkelijk, maar niemand die je vraagt hoe het nou echt gaat of zijn best doet om jou echt te zien zoals je bent, is veel pijnlijker. We denken vaak te groot of hebben het gevoel dat we niks kunnen betekenen. Het tegendeel is waar. Alleen al vragen hoe het nou echt met iemand is of een kind in zijn kracht zetten maakt een wezenlijk verschil. Zoek op welke hulp er allemaal is en geef deze informatie door! Kinderen kunnen bijvoorbeeld de kindertelefoon bellen en als omstander kan je altijd advies vragen bij bijvoorbeeld veilig thuis. Ook staat er veel informatie op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Hoe ga jij de komende tijd het gesprek aan over onveilig opgroeien?