Coronasteun voor lokale jeugdorganisaties

Het kabinet heeft een budget beschikbaar gesteld om lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd te compenseren in hun coronaschade van half maart tot 1 juni 2020.

Ook Almeerse vrijwilligersorganisaties voor jeugd kunnen hiervan profiteren. Enkelen hebben dat al gedaan.

Almeerse scoutinggroepen en speeltuinen, jeugd- en jongerenwerk, stads- en kinderboerderijen, kindervakantiewerk en jeugdkampen die vanwege de coronabeperkingen minder inkomsten hadden van deelnemers/bezoekers, uit horeca en/of verhuur van gebouwen aan derden, kunnen in aanmerking komen voor gemeentelijke compensatie. De gemeente volgt daarbij de landelijk gemaakte inschatting van de schadelast: zonder eigen accommodatie € 1.500 en met eigen ruimte € 4.500. 

Heeft uw organisatie in de periode tot 1 juni 2020 minder inkomsten gehad en denk je in aanmerking te komen voor gemeentelijke compensatie? Wij bieden ook de mogelijkheid om schade opgelopen in daaropvolgende lockdowns te vergoeden. Neem dan per mail contact op met mevrouw T. Dijkstra, afdeling Zorg en Welzijn tdijkstraverberg dit@almere.nl

Een subsidieaanvraag dient uiterlijk op 30 juni 2021 door de gemeente te zijn ontvangen.

Kijk voor meer informatie over de regeling op: zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-166305.html