Skip to content

Tussenstand in bestrijding armoede en schulden

18 december 2019

Er zijn in Almere 12.270 huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Dat is 14,9% van alle Almeerse huishoudens. In deze huishoudens wonen 7.383 kinderen. Almere werkt aan een integrale aanpak van armoede en schulden. Het gezamenlijke doel is om armoede en schulden duurzaam te voorkomen en terug te dringen.

Elke dag zijn er honderden vrijwilligers en professionals bezig om taboes te  doorbreken, mensen op weg te helpen hun leven op de rit te krijgen en hun kansen te benutten. In een tussenrapportage is aan de hand van een aantal kernprojecten te lezen hoe Almere eraan werkt om meer Almeerders financieel zelfredzaam te maken.