Skip to content

Staatssecretaris Tamara van Ark bezoekt project beschut werken in Almere

15 april 2019

Maandag 15 april bracht Tamara van Ark, staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bezoek aan de gemeente Almere. Aanleiding voor haar bezoek was het succesvolle project beschut werk. Beschut werk is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zo veel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben dat er intensieve begeleiding op de werkvloer nodig is. De gemeente Almere heeft  een bijzondere aanpak ontwikkeld, waardoor de doorstroom naar een werkplek soepeler verloopt. Dertig procent van de beschutte werkers met een betaalde baan komt vanuit een dagbestedingslocatie. 

Almeerse aanpak

In de contractafspraken met aanbieders van de dagbesteding is opgenomen dat zij minimaal één beschutte werkplek moeten bieden. Hierdoor heeft de gemeente Almere een diversiteit aan werkgevers. De gemeente Almere vindt dat maatwerk van beschutte werkplekken de sleutel is tot duurzame plaatsingen. Naast de gecontracteerde aanbieders zijn er ook plaatsingen bij reguliere werkgevers. De gemeente eist van de werkgevers een arbeidscontract van minimaal één jaar voor minimaal 28 uur per week.

 

De landelijk vastgestelde doelstelling voor 2019 (65 beschutte werkers met een arbeidscontract) is in Almere eind maart al behaald. Dit jaar heeft de gemeente al 73 deelnemers geholpen aan een betaalde beschutte werkplek en er volgen er nog meer.

 

Het succes van de aanpak zit ook in de samenwerking met het netwerk. De gemeente zit meerdere keren per jaar aan tafel met het speciaal onderwijs. Hierdoor is er een goede doorstroom naar een beschutte werkplek en komen leerlingen niet thuis op de bank te zitten. De betrokken accountadviseurs beschut werk regelen de belangrijkste zaken voor de deelnemers, van de aanvraag van de indicatie voor beschut werk bij het UWV tot aan de plaatsing bij de werkgever. Hierdoor kunnen zij goed naar de wensen en talenten van de deelnemers kijken om een goede match te maken met een geschikte werkgever.