Skip to content

Proeftuinen bestendigen hun werk

29 juni 2020

In 2018 zijn in Stedenwijk en Almere Haven proeftuinen met een Schakelteam gestart, gericht op preventie van problemen en inclusie van psychisch kwetsbare mensen met (mogelijk) verward gedrag. De ervaringen leiden tot de wens om de aanpak te bestendigen. Daarnaast wil het Schakelteam hun werk uitbreiden naar twee nieuwe wijken. Daar kunnen ze het geleerde toepassen en ontdekken hoe de nieuwe wijken verschillen van de wijken die ze al kennen.

Verbinden

Het Schakelteam bestaat een professional met een ggz-achtergrond, een professional met een opbouwwerkachtergrond en een ervaringsdeskundige met kennis van de wijk. Zij vormen een vast team en zijn het verbindende element tussen psychisch kwetsbare bewoners en het ondersteuningsaanbod in de wijk. Deze verbindende functie werd eerder gemist. Vooral omdat psychisch kwetsbare bewoners vaak drempels ervaren bij het deelnemen aan het gewone leven.

Bekendheid

In de eerste periode heeft het Schakelteam vooral geïnvesteerd in hun bekendheid. Bijvoorbeeld door wekelijkse inloopuren te organiseren en kennis te maken met informele en professionele partijen. In de coronatijd is extra ingezet op communicatie en fysieke zichtbaarheid in de wijken. Ruim vijftig kwetsbare bewoners, 41 professionals en 15 buurtgenoten zijn inmiddels door het Schakelteam doorgeleid, geïnformeerd over mogelijkheden, begeleid naar een activiteit of gekoppeld aan een maatje of ondersteuningsnetwerk.

Werkzame bestanddelen

Werkzame bestanddelen in de ontwikkelde aanpak zijn: bekendheid, aanwezig zijn op sociale media en in de wijken (als mens en niet als zorgverlener), laagdrempelig en op maat ingaan op de vraag van een bewoner (zonder blauwdruk of protocol), ervaringsdeskundigheid, er kunnen zijn en luisteren, de tijd kunnen nemen en de bewoner letterlijk over drempels begeleiden.

Bekijk ook een korte video-impressie van het werk van het Schakelteam of bezoek hun website: www.schakelteam-almere.nl.