Skip to content

PrO Almere ontvangt vignet sport en bewegen

14 november 2019

PrO (praktijkonderwijs) Almere, locatie Bachweg, heeft van wethouder Roelie Bosch het vignet Gezonde School gekregen met als thema Sport en Bewegen. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. 

De gezonde-school-aanpak helpt planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Op jonge leeftijd wordt immers een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. De school kiest, afhankelijk van wat er op school speelt, een of meer gezondheidsthema’s. Als vier pijlers rond een thema op orde zijn, kan de school een vignet voor dat thema halen. 

Belang van sport en bewegen

Leerlingen met een gezonde leefstijl presteren beter en zitten lekkerder in hun vel. Voldoende sport en beweging zijn essentieel voor een gezonde leefstijl. Aandacht voor sport en bewegen in het onderwijs is daarom belangrijk. Het zorgt voor een betere gezondheid, vitaliteit, fitheid en meer zelfvertrouwen bij leerlingen. Ook is het goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling: leerlingen leren samenwerken, doelen stellen en omgaan met winst en verlies.

PrO Almere

Sinds enkele jaren besteedt Pro Almere, locatie Bachweg, veel aandacht aan de gezondheid van leerlingen. Het aanbod in de schoolkantine is gezonder gemaakt en op allerlei manieren is extra sporten en bewegen mogelijk. Zo zijn er fietsen geregeld voor leerlingen die geen fiets hebben, is er een naschools sportaanbod en zijn er schooluitjes op de fiets.

Gezond in Almere

Almere zet in op een duurzame en gezonde stad voor iedereen via Gezond in Almere. Almere vindt de gezondheid van haar inwoners en het mogelijk en makkelijker maken van een gezonde leefstijl belangrijk. 

Dit schooljaar werken in Almere 43 scholen aan de gezonde-school-aanpak. Er zijn op dit moment zeventien scholen met in totaal 29 vignetten in Almere. De volgende themavignetten zijn toegekend: vijf voor welbevinden, negen voor voeding, twaalf voor sport en bewegen, twee voor roken en alcohol en één voor natuur en milieu.