Skip to content

Noodhulporganisaties ondertekenen intentieverklaring voor meer samenwerking

10 juli 2019

In Almere zijn grote en kleinere organisaties actief die noodhulp verlenen aan mensen die in de financiële problemen zijn gekomen. Meestal gaat het daarbij om voedsel, kleding en gebruiksgoederen. Negen van deze organisaties hebben een intentieverklaring ondertekend om verdere samenwerking te onderzoeken en daarover voor het einde van dit jaar concrete afspraken te maken in een convenant. Noodhulporganisaties die ook mee willen doen, zijn daarbij van harte welkom om in te stappen.

Benutten van elkaars kracht

De samenwerking kan bijvoorbeeld een praktische uitwerking krijgen: een koelkast die in een magazijn van een noodhulporganisatie in Almere Buiten staat, kan heel hard nodig zijn bij een gezin in Almere Haven. Maar ook in het benutten van bestaande contacten valt winst te behalen: organisaties kunnen meer naar elkaar doorverwijzen en zijn kunnen hun persoonlijke contact met Almeerders beter benutten om door te verwijzen naar andere vormen van (professionele) hulp. Dit verlaagt drempels en zorgt dat mensen betere hulp krijgen om hun situatie weer op orde te krijgen.

Samenwerking in armoedebestrijding

Ook de gemeente Almere is groot voorstander van meer samenwerking en was een initiatiefnemer voor het onderzoeken ervan. Wethouder Jerzy Soetekouw was daarom ook aanwezig bij de ondertekening en nam symbolisch de intentieverklaring in ontvangst: ‘Ik hoop dat dit een belangrijke stap is naar meer samenwerking in armoedebestrijding. Uiteindelijk doen we het allemaal voor hetzelfde: Almeerders met een smalle beurs helpen om hun situatie te verbeteren en volop mee te doen in de samenleving’.

De organisaties die de intentieverklaring hebben ondertekend, zijn:

  • Fonds Bijzondere Noden
  • Stichting FAIR
  • Stichting Free Cycling
  • Almeerse Handen Ineen
  • Stichting Hand in Hand 4All
  • Leger des Heils
  • Voedselloket Almere 
  • Stichting Wensjes
  • Stichting Rahma