Skip to content

Nieuwe lokale staat van het onderwijs verschenen

24 februari 2019

De nieuwste 'Lokale staat van het onderwijs' geeft een overzicht van het onderwijs in Almere in het schooljaar 2017/2018. De informatie is ingedeeld naar drie (overlappende) leeftijdsgroepen: 0 tot 6 jaar, 4 tot 19 jaar, en 16 tot 23 jaar en ouder. Dit zijn in grote lijnen de drie fasen in de schoolloopbaan van kinderen: de voorschoolse periode, de basisschool en het voortgezet onderwijs en het middelbaar en/of hoger beroepsonderwijs.

Enkele cijfers uit de lokale staat van dit jaar:

  • Almere heeft 19.819 leerlingen op de basisschool en 13.340 op de middelbare school.
  • In Almere krijgt 45% van de leerlingen een vmbo-schooladvies en 45% een havo- en/of vwo-advies. In de rest van Nederland is dot 40% om 48%.
  • Het aandeel vroegtijdige schoolverlaters onder 16- tot 22-jarigen is gedaald naar 5,2%.
  • Het slagingspercentage onder Almeerse eindexamenkandidaten op het vmbo is iets hoger dan in de rest van Nederland (95% om 94%). Op de havo (84% om 88%) en het vwo (84% om 92%) is dat percentage iets lager dan in de rest van Nederland.

Lees de hele rapportage hier.