Skip to content

Mantelzorgondersteuning: wat hebben we bereikt de afgelopen jaren?

23 april 2019

Veel Almeerders zorgen voor iemand in hun omgeving. Voor hun eigen gezin, bijvoorbeeld, of voor de zieke buurvrouw. Soms is er meer nodig dan gebruikelijk en zorg je lang en intensief voor iemand die dat nodig heeft. Dan spreken we van mantelzorg. Mantelzorgers kunnen soms zelf ook ondersteuning gebruiken. Dat helpt om hun zorgtaken te combineren met alle andere facetten van het leven. Daarom voerde de gemeente Almere de afgelopen twee jaar met verschillende partijen de uitvoeringsagenda mantelzorg uit. Dat gebeurde aan de hand van vier actielijnen: vinden, versterken, verlichten en verbinden.

Nu de looptijd van de uitvoeringsagenda voorbij is, hebben we we de balans opgemaakt: wat hebben we bereikt? En wat vraagt extra aandacht in de komende jaren? De antwoorden op deze vragen hebben we beschreven in een eindevaluatie. Naast de resultaten die we uitlichten in de evaluatie, is er de afgelopen periode veel meer gebeurd op het gebied van mantelzorgondersteuning. Dit was onderdeel van de reguliere afspraken tussen de gemeente en de betrokken organisaties.