Skip to content

Maatschappelijk project in beeld: het Klusloket

29 juni 2020

Op deze website staan we ook regelmatig stil bij maatschappelijke initiatieven in de wijken. Dit keer is dat het Klusloket van stichting Surant. Met het Klusloket wil Surant twee doelen bereiken. Ten eerste willen zij mensen die uit een justitieel kader komen werkritme en werkervaring laten opdoen. Het tweede doel is om inwoners te helpen met klusjes in en om het huis als zij daar zelf onvoldoende geld of vaardigheden voor hebben.

Het Klusloket voert verschillende grote en kleine projecten uit. Bijvoorbeeld schilder- en behangwerk, timmerwerk en tuinonderhoud of -bestrating. Het Klusloket vraagt slechts een kleine vergoeding waarmee zij onder andere hun vervoerskosten kunnen dekken. Soms is het zelfs mogelijk om een klus gratis uit te voeren als inwoners echt geen mogelijkheid hebben om te betalen.

De klussers zijn als vrijwilliger actief voor stichting Surant. Het zijn mensen die door omstandigheden al langere tijd zonder werk zitten. Bijvoorbeeld omdat ze een detentie- of TBS-verleden hebben. Maar ze hebben wel de vereiste kennis en motivatie om weer deel te nemen aan de maatschappij door werkervaring op te doen. Stichting Surant biedt ook een plek aan vrijwilligers zonder justitieel verleden en kan verder helpen om nieuwkomers te laten integreren.

Meer weten? Kijk op www.klusloket.nl.