Skip to content

Lokaal sportakkoord om sport en bewegen te stimuleren

8 juli 2020

Verschillende maatschappelijke partners en sportpartners hebben een lokaal sportakkoord opgesteld om Almeerders te stimuleren (nog meer) te sporten en bewegen. Het lokaal sportakkoord is een afgeleide van het Nationaal Sportakkoord en gebaseerd op zes pijlers. Hierover zijn drie bijeenkomsten georganiseerd, waarin een groot aantal Almeerse sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties en beleidsambtenaren hun input hebben geleverd. In september volgt nog een bijeenkomst met alle partners die zich tot nu toe hebben aangesloten, om het Lokaal Sportakkoord officieel te ondertekenen. Samen zorgen we er in 2020 en 2021 voor dat Almere de sportiefste stad van Nederland wordt!

De kerngroep achter het Lokaal Sportakkoord – bestaande uit Almere City FC, De Schoor, Talent in Opleiding en de gemeente Almere – ondersteunen sportverenigingen, -aanbieders en maatschappelijke organisaties om een volgende stap te zetten, nieuw aanbod te creëren of bestaand aanbod te versterken. Zolang het maar bijdraagt aan meer en beter sporten en bewegen in Almere. Lokale samenwerking en een speciaal budget helpen daarbij. Indien het ministerie van VWS het Almeerse sportakkoord goedkeurt, ontvangt Almere vanuit het Nationale Sportakkoord 120.000 euro - zowel in 2020 als 2021 - om partners in de stad te helpen. Dit budget kan dan waarschijnlijk vanaf eind 2020 worden uitgekeerd.

Kijk op almere.nl/lokaalsportakkoord voor meer informatie over hoe je ook mee kunt doen.