Skip to content

Landelijke inkoop Fier Friesland naar gemeente Leeuwarden

29 november 2018
Fier Friesland

Het Almeerse college heeft de inkoop van specialistische functies die Fier Friesland biedt aan volwassen slachtoffers van eergerelateerd geweld en loverboys overgedragen aan de gemeente Leeuwarden.

De wethouders van de vijfendertig centrumgemeenten voor vrouwenopvang hebben de VNG in juni 2018 gevraagd om de inkoop te regelen van de specialistische functies die Fier Friesland biedt. De gezamenlijke gemeenten hebben namelijk afgesproken om een aantal activiteiten rond specialistische begeleiding, opvang en zorg landelijk in te kopen. De VNG heeft toen in overleg met het Rijk en haar leden afgesproken de inkoop van landelijke voorzieningen voor volwassen slachtoffers van eergerelateerd geweld en loverboys te coördineren. Het gaat hierbij om heel specifieke vormen van zorg en ondersteuning voor een relatief kleine groep cliënten. Deze groep cliënten heeft doorgaans te maken met een groot risico voor de eigen veiligheid. Omdat Fier Friesland in Leeuwarden is gevestigd, heeft de betreffende gemeente een rol gekregen bij de inkoop. Daartoe heeft de gemeente Leeuwarden verzocht om een ondertekende instemming van het Almeerse college.