Skip to content

Gemeente Almere gaat nauw samenwerken met beschermingsbewindvoerders

6 maart 2019

De gemeente Almere wil veel nauwer gaan samenwerken met beschermingsbewindvoerders om mensen met schulden weer een perspectief te bieden. Om dit mogelijk te maken, heeft de gemeente het convenant 'Samen verder' getekend met Coomans Bewindvoering, De Schakel Bewindvoering, Humanitas Inkomensbeheer, Obin Bewindvoering, ZEKER Financiële Zorgverlening, MDF Flevoland, BCN-Almere, PLANgroep en De Schoor.

 

Wethouder Jerzy Soetekouw: “Wat we willen, is dat mensen met schulden weer perspectief krijgen op een toekomst waarin ze weer in staat zijn zelfstandig hun eigen financiën te regelen. Het convenant is een kwaliteitsimpuls voor de samenwerking tussen de gemeente en beschermingsbewindvoerders. Door de afspraken die we nu met elkaar maken, gaat het beschermingsbewind echt onderdeel uitmaken van de gehele schuldhulpverlening. Hierdoor krijgt de klant toegang tot het hele Almeerse sociaal domein. De bewindvoerder opereert niet meer alleen, maar werkt samen met andere partners uit de stad. De keten is nu gesloten en dat is een flinke verbetering die voor klanten het verschil maakt. Ik verwacht ook nog een ander effect van de nieuwe afspraken. De kosten van beschermingsbewind zijn hoog. Die kosten worden voor een groot deel betaald uit de bijzondere bijstand. Ik verwacht dat door de nieuwe afspraken de  uitgaven uit de bijzondere bijstand afnemen.” 

Wat is beschermingsbewind?

Het doel van beschermingsbewind is om mensen met een psychische of lichamelijke beperking en mensen met schulden die (tijdelijk) niet in staat zijn hun eigen financiën te regelen, te beschermen tegen misbruik. Beschermingsbewind wordt door de betrokkene zelf (al dan niet met hulp) aangevraagd bij de kantonrechter. Als het inkomen van betrokkene te laag is om de vergoeding te betalen, moeten gemeenten bijzondere bijstand verstrekken. Een beschermingsbewindvoerder is geen schuldhulpverlener. De meeste bewindvoerders vragen, als het dossier stabiel is, voor de klant schuldhulpverlening aan. Een beschermingsbewindvoerder heeft een heel andere taak dan een bewindvoerder. Een bewindvoerder bewaakt namelijk het belang van de schuldeiser. 

Samen verder 

De afspraken tussen de partijen gaan onder andere over samenwerking bij de toegang tot beschermingsbewind voor mensen met schulden. Als na onderzoek blijkt dat beschermingsbewind echt nodig is, wordt die aangevraagd. Tegelijkertijd wordt ook een traject Ondersteuning Schuldstabilisatie (OSS) geopend. Hierdoor heeft de beschermingsbewindvoerder een gemeentelijke contactpersoon en wordt de schuldenaar integraal ondersteund. Om de overgang van beschermingsbewind naar schuldhulpverlening zo goed mogelijk te laten lopen, willen de partijen proberen het inkomen van schuldenaren veel stabieler te maken. Aan het eind van de schuldregeling bekijken de beschermingsbewindvoerder en de schuldregelaar of beschermingsbewind nog nodig is. Als dat het geval is, kan de gemeente twee jaar via de bijzondere bijstand vergoeding geven voor budgetbeheer en/of budgetcoaching. 

Hoe verder?

Tot juni 2019 worden de afspraken in een proef getest. Als de bevindingen positief zijn, wordt het convenant aan alle beschermingsbewindvoerders aangeboden. Bewindvoerders die tekenen komen op een lijst van Almeerse contractpartners.