Skip to content

Crisiswijzer Flevoland als opstap naar één centraal crisisnummer

10 april 2018
Crisiswijzer

Als professional in het sociaal domein kun je te maken krijgen met inwoners in een crisissituatie. Bijvoorbeeld omdat het bij ze thuis acuut onveilig is door huiselijk geweld of opvoedproblemen. Of omdat ze een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen door psychiatrische klachten. Met welke hulpverlener(s) kun je op zo’n moment de samenwerking opzoeken? En hoe zit dat als een crisis zich in het weekend voordoet of midden in de nacht? De crisiswijzer Flevoland (zie www.sociaaldomeinflevoland.nl) biedt een digitale beslisboom die je in een paar klikken naar de juiste instantie leidt. Het is een opstap naar één centraal crisisnummer (een zogeheten meldkamer sociaal) voor het sociaal domein in Flevoland.

De crisiswijzer bevat specifieke informatie voor alle zes de gemeenten in de regio. Je geeft aan om welke gemeente het gaat. Vervolgens leidt een aantal gerichte vragen je naar het juiste telefoonnummer om te bellen. De beslisboom is gericht op het zoeken van de juiste samenwerking. Niet op het afschuiven van de verantwoordelijkheid voor de persoon of het gezin in kwestie.

De crisiswijzer is tot stand gekomen in overleg met de zes gemeenten én de betrokken instanties. Het is een levend instrument dat steeds de meest actuele werkafspraken bevat. Op die manier weet je als professionals wat je van elkaar kunt verwachten. Bovendien helpt het om de hulpverlening in acute situaties snel en soepel op gang te brengen.

Wil je de crisiswijzer altijd snel bij de hand hebben. Volg deze korte instructie om op je smartphone of tablet een bladwijzer of snelkoppeling te maken naar het instrument.

Meldkamer sociaal

Op dit moment ontwerpen GGD Flevoland, GGZ Centraal en Veilig Thuis Flevoland scenario’s voor een meldkamer sociaal (één centraal telefoonnummer). Het is de bedoeling dat deze meldkamer vragen kan beoordelen op de noodzaak voor acuut handelen en meldingen waar nodig kan doorzetten naar de juiste hulpverlener(s).

Het vraagt expertise om op een breed scala aan mogelijke problemen telefonische triage uit te kunnen voeren. Er zijn daarnaast voldoende mogelijkheden nodig om meldingen op te volgen. Een oplossing die qua integraliteit nog een stap verder gaat, is een meldkamer sociaal met een crisisinterventieteam. Zo’n oplossing bundelt expertise en capaciteit in een mobiel team dat 24/7 beschikbaar is om ondersteuning te bieden bij crisisvragen. Deze optie is onderwerp van gesprek tussen de betrokken partijen. 

Integrale crisisaanpak 0 tot 100 jaar

De crisiswijzer en de stappen op weg naar de meldkamer sociaal zijn onderdeel van het project ‘Integrale crisisaanpak 0 tot 100 jaar’. Een crisis is vaak het resultaat van een samenloop van problemen. Het beperkt zich meestal niet tot één discipline. We brengen daarom in beeld in hoeverre een integrale aanpak meerwaarde biedt voor bepaalde doelgroepen of omstandigheden. Er is een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de gemeenten, Veilig Thuis Flevoland, Samen Veilig Midden-Nederland, de ggz-crisisdienst, de politie, het Leger des Heils en het Oranje Huis Flevoland-Gooi en Vechtstreek. Ook aanbieders en huisartsen zijn betrokken.