Skip to content

Convenant persoonsgerichte aanpak radicalisering en extremisme

28 november 2018
Radicalisering

Het Almeerse college heeft ingestemd met het landelijke convenant 'Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme’. Radicalisering en extremisme vormen een dreiging voor de stabiliteit en veiligheid van Nederland. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om deze dreiging te beperken. Op gemeentelijk niveau is er een multidisciplinair casusoverleg bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, het Openbaar Ministerie, de politie, de reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming. Binnen de lokale aanpak is het noodzakelijk dat deze partnerorganisaties tijdens het multidisciplinair casusoverleg informatie kunnen uitwisselen. Afspraken over het omgaan met persoonsgegevens zijn vastgelegd in het ondertekende convenant dat voldoet aan de privacywetgeving.