Skip to content

Cliëntervaringsonderzoek Wmo gaat van start

15 mei 2020

I&O Research is in opdracht van de gemeente Almere gestart met het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek Wmo. Er gaat een vragenlijst naar een random selectie van 2.300 Almeerders die afgelopen jaar hulp hebben gekregen via de Wet maatschappelijke ondersteuning. De respondenten hebben tot en met 10 juni om de resultaten in te vullen. De gemeente rapporteert over de resultaten in het laatste kwartaal van 2020. De resultaten zijn dan onder andere te vinden via de monitor sociaal domein van de gemeente en de website www.waarstaatjegemeente.nl van de VNG.

Waarom dit onderzoek?

De gemeente is verantwoordelijk voor de hulp aan mensen die niet meer alles zelf kunnen of die extra hulp nodig hebben. De gemeente wil weten of deze mensen passende hulp krijgt en of zij zich geholpen voelen. Met de antwoorden kan de gemeente de hulp verbeteren en betere afspraken maken met hulpverleners.

Bovendien is de gemeente bij wet verplicht om de ontvangers van hulp te vragen hoe zij de hulp ervaren.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Respondenten krijgen een schriftelijke vragenlijst met gratis retourenvelop. Ook krijgen ze een inlogcode en een webadres waar ze de vragenlijst online kunnen invullen. Het is tot slot mogelijk om een telefonische afspraak te maken. De uiteindelijke resultaten zijn niet persoonlijk herleidbaar. De gemeente rapporteert alleen resultaten over grote groepen: “x% is tevreden over onderwerp y.”

Bij vragen is het mogelijk om contact op te nemen met de helpdesk van I&O Research via 0800-0191 of helpdesk@ioresearch.nl.