Skip to content

Aeres VMBO Almere ontvangt vignet Gezonde School

3 juni 2019

Wethouder Marjan Haak heeft bij Aeres VMBO Almere het vignet Gezonde School onthuld. Zij deed dat samen met directeur van de school, de heer Bauke Houtsma. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. 

Werken volgens de aanpak van de Gezonde School betekent een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving, onder andere op het gebied van voeding, bewegen en welzijn en relaties. De school kiest, afhankelijk van wat er op de school speelt, een of meer gezondheidsthema’s. Als de school rond een thema de vier pijlers van Gezonde School op orde heeft, kan ze een Gezonde School-vignet voor dat thema halen. Aeres VMBO Almere heeft het vignet ontvangen voor het thema Voeding.

Er zijn op dit moment zestien scholen, met in totaal 22 vignetten in Almere. De volgende themavignetten zijn toegekend: vier voor Welbevinden, zeven voor Voeding, negen voor Bewegen & Sport, één voor Roken & Alcohol en één voor Natuur & Milieu.

Gezond in Almere

Almere zet in op een duurzame en gezonde stad voor iedereen. Almere vindt de gezondheid van haar inwoners en het mogelijk en gemakkelijker maken van een gezonde leefstijl belangrijk. De focus ligt voor 2019 bij de jeugd. In nauwe dialoog met de stad (jeugdigen en partners) geeft de gemeente het programma Gezond in Almere vorm voor 2020 en verder. In de komende maanden vinden er op verschillende momenten gesprekken plaats met de stad. De eerste bijeenkomst was op 29 mei. Het thema van deze bijeenkomst was ‘Gezonde School’. In het najaar van 2019 vindt het gesprek met de gemeenteraad plaats over de opbrengsten van de dialoog met de stad en de prioriteiten in het programma Gezond in Almere voor 2020 en de jaren daarna.