Skip to content

Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden

18 december 2019

Via de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van de maatschappelijke ondersteuning aan Almeerders. Het stimuleren van zelfredzaamheid en participatie zijn daarbij essentieel.

De gemeente ziet inwoners als partners bij ontwikkelingen in het sociaal domein en zoekt graag gezamenlijk naar oplossingen en goede werkwijzen. Daarom is er een integrale adviesraad op dit terrein: de Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad denkt mee en adviseert het college van B en W en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over allerlei thema’s. Bijvoorbeeld over wonen, deelname aan de arbeidsmarkt, toegankelijkheid van openbare gebouwen, veiligheid voor inwoners en participatie in de maatschappij.

De Adviesraad bestaat uit elf leden en een voorzitter en vergadert maandelijks. Zij laten zich mede voeden door het Breed Overleg Plus waarin alle belangenorganisaties welkom zijn die actief zijn in het sociaal domein. Het Breed Overleg Plus verzorgt de voordracht van leden voor de Adviesraad aan het college van B en W.

Ruimte voor nieuwe mensen

Er is in de Adviesraad op dit moment ruimte voor nieuwe leden. Ken je iemand die lid wil worden? Dan vragen wij van diegene het volgende. Hij of zij:

  • woont in Almere.
  • is een teamspeler.
  • kan leiding geven aan een werkgroep over een gericht thema. Bijvoorbeeld over jeugdhulp, onderwijs of statushouders.
  • beschikt over goede ervaring/kennis over het beleid of de uitvoering van een of meer van de genoemde wetten.
  • beschikt over een goede politieke antenne. Hij of zij kan op niveau met de gemeente in gesprek gaan over beleidszaken, maar staat ook met beide benen in de samenleving.
  • kan anderen enthousiasmeren.
  • heeft voldoende tijd: ongeveer twee dagdelen per week.

Kandidaten mogen niet werken bij de gemeente Almere, geen lid zijn van de gemeenteraad of werken als aanbieder van activiteiten/producten op het terrein van de genoemde wetten.

Wat de ASD biedt is:

  • een uitdagend lidmaatschap;
  • goede inhoudelijke en secretariële ondersteuning;
  • een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.

Informatieavond op 9 januari

Op 9 januari 2020 organiseert het bestuur van het Breed Overleg Plus een informatieavond over de Adviesraad. Tijdens deze avond is er meer informatie over wat het werk van de Adviesraad inhoudt. Ook krijgen mensen de gelegenheid om met huidige leden van de Adviesraad te praten en om vragen te stellen. De informatieavond vindt plaats in de Den Uylkamer (vergaderkelder) in het stadhuis (Stadhuisplein 1). Vanaf 19.15 uur is iedereen welkom. Het programma start om 19.30 uur en is afgelopen om 21.00 uur.

Solliciteren voor 26 januari

Weet je iemand met belangstelling voor de functie? Diegene kan voor 26 januari 2020 een brief met cv sturen naar het Breed Overleg Plus ter attentie van mevrouw Sandra de Jong-Verhoeven via amdejong-verhoeven@chello.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van het Breed Overleg+, mevrouw Sietske van Oogen-Visser: 06-53 22 59 21.

Sollicitatiegesprekken vanaf 3 februari

De sollicitatiegesprekken zijn vanaf 3 februari 2020. De sollicitatiecommissie bestaat uit leden van zowel het Breed Overleg Plus als de Adviesraad onder leiding van de voorzitter van het Breed Overleg Plus. De ASD stelt het op prijs wanneer je ze attent maakt op geschikte kandidaten.