Direct naar paginainhoud

1,5 jaar actieleren met de Flevo Academie: samenwerking is de rode draad

Onlangs presenteerde Charlotte Vissenberg (associate lector) en Renate Werkman (onderzoeker) de resultaten van 1,5 jaar actieleren met de Flevo Academie Jeugd en de uitkomsten uit andere projecten in het Zorglandschap jeugd Flevoland uitgevoerd door het Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg.

Het doel van het actieleren was om bij te dragen aan een groter vakmanschap en een aantrekkelijk werkklimaat in het Flevolandse Zorglandschap Jeugd voor professionals. De eerste periode van uitvoering vroeg vooral om een concretisering. Renate: ‘Door aan de slag te gaan met vragen uit de praktijk konden we de grotere doelen van vakmanschap en werkklimaat nader concretiseren. Waar lopen de professionals in de jeugdhulp tegenaan? Wat is voor hen urgent? Dáár moeten we het over hebben en daar hebben we workshops, lezingen en actieleerbijeenkomsten over georganiseerd.’

Samenwerking is de rode draad

Er zijn o.a. actieleerbijeenkomsten geweest met lokale toegangen, pleegzorgmedewerkers en de 24-uurszorg. Renate: ‘Gezamenlijk hebben we vragen uit de praktijk opgepakt en verkend wat ons te doen staat en welke eerste stappen we kunnen zetten. In een volgende cyclus keken we naar wat dat heeft opgebracht en welke vervolgstappen nodig zijn.

Bij de lokale toegangen in Almere is er bijvoorbeeld gewerkt aan een werkwijze voor de afgifte van PGB’s. In Zeewolde is gewerkt aan de samenwerking en rolverdeling tussen Jeugdhulp en Veilig Thuis. Renate: ‘Rode draad in veel van onze activiteiten is de samenwerking; met jeugd en gezinnen, met andere professionals, met andere partijen die zich roeren in het veld én binnen organisaties. De keten wordt steeds complexer. Wat zijn hierbij randvoorwaarden om het werk goed te kunnen blijven doen voor jeugd en gezinnen maar ook om het werkklimaat aantrekkelijk te houden? Want er is veel verloop in personeel en men zit ook steeds vaker in elkaars taakgebied, met name op het gebied van ambulante hulp.’

Vervolg

In het rapport staat uitgebreid beschreven welke acties zijn ondernomen en welke aanbevelingen er liggen. De komende tijd bespreken Charlotte en Renate met het programmateam hoe er verder wordt gaan met deze vraagstukken, en wat de Flevo Academie hierin kan betekenen. Later dit jaar zal er een symposium komen waar we o.a. we met deze uitdagingen aan de slag willen gaan. Voor meer informatie is de presentatie over het rapport in PDF te downloaden op de website van jeugd in onderzoek.