Skip to content

Monitoring

De gemeente Almere vindt het van groot belang om te volgen hoe de ondersteuning aan inwoners verloopt op het gebied van jeugdhulp, zorg, welzijn, werk en inkomen. Een keer per jaar verschijnt er een monitor sociaal domein. Almere benut de inzichten uit de monitor om doorlopend te leren van de praktijk en van trends die zichtbaar worden. Daarnaast zijn de rapportages onderwerp van gesprekken met de gemeenteraad en met maatschappelijke organisaties in de stad. 

De monitor sociaal domein is zowel gebaseerd op statistische gegevens als op (groeps)interviews met professionals en inwoners. De rapportages bieden inzicht in hoeveel Almeerders gebruikmaken van de verschillende soorten ondersteuning. Daarnaast geven ze onder andere informatie over het functioneren van de wijkteams en over de ondersteuning die inwoners krijgen op het gebied van werk en inkomen.

Landelijke monitor

Ook op landelijk niveau worden er veel statistieken verzameld over het sociaal domein. Deze gegevens zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. Er wordt periodiek een landelijk monitor sociaal domein uitgebracht. Ook is er een digitaal dashboard in te zien waar allerlei Almeerse gegevens te vergelijken zijn met die in Flevoland, de grote Nederlandse steden en de rest van het land. De landelijke monitor biedt ook gegevens over de mate waarin Almeerders gebruikmaken van ondersteuning via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. 

Rapportages uitvoering Jeugdwet

De gemeenteraad vroeg het college eind 2016 om periodieke informatie om de ontwikkelingen in de Almeerse jeugdhulp te kunnen volgen. De aanleiding was een dreigend financieel tekort. Actuele, feitelijke informatie helpt om vinger aan de pols te houden en te bepalen in hoeverre de uitvoering van de Jeugdwet op de goede weg is. Daarom verschijnt er elke zes maanden een rapportage uitvoering Jeugdwet. De verschenen rapportages zijn te vinden op deze pagina.

Gegevens over gezondheid bevolking

GGD GHOR Nederland geeft inzicht in de gezondheidssituatie van inwoners via de website Gezondheid in sociaal domein. Via de website is het mogelijk om de cijfers van Almere te vergelijken met andere gemeenten en met het landelijke gemiddelde.