Skip to content

Consultatielijn jeugd-ggz

Consultatielijn jeugd-ggz Almere

Werk je als professional met Almeerse jeugdigen en hun ouders? Dan kom je ongetwijfeld situaties tegen waarbij er (mogelijke) psychi(atri)sche problemen in het spel zijn. Het is dan handig als je specialistische expertise op dat vlak kunt inschakelen. Kosteloos, laagdrempelig en met inachtneming van de privacy van het kind of gezin in kwestie. Hiervoor kun je bellen met de consultatielijn jeugd-ggz. 

De consultatielijn is bedoeld als service en ondersteuning aan alle uitvoerende zorgverleners in Almere. Bijvoorbeeld als je werkt in een huisartsenpraktijk, in het onderwijs, bij de jeugdgezondheidszorg, een jeugdhulporganisatie of een gecertificeerde instelling. De deskundigen van de consultatielijn kunnen vanuit hun expertise meedenken bij (complexe) casuïstiek. Hierdoor hou je zelf de regie over de casus of kun je op tijd doorverwijzen naar de meest passende hulpvorm. 

Wie krijg ik aan de lijn?

Bel je met de consultatielijn, dan krijg je een professional aan de lijn vanuit de specialistische jeugd-ggz (GGZ Centraal/Fornhese, Accare of MoleMann Mental Health). Hij of zij heeft brede kennis van psychi(atri)sche problemen en gezinsproblemen bij jeugdigen en van de beschikbare hulp in Almere. Specialistische deskundigheid is op deze manier dichtbij en snel bereikbaar, zonder hoge kosten of langdurige trajecten.

Waarvoor kan ik bellen?

Je kunt terecht voor (anonieme!) casussen, zoals: “Ik heb contact met een moeder met een zoontje van zeven. Vader weigert mee te komen, terwijl ik denk dat de relatie tussen vader en zoon een rol speelt bij de angstklachten van dit kind”. Of: “Ik heb contact met een patiënt, maar ik krijg maar niet helder wat er nu speelt”.

Hoe en wanneer kan ik bellen?

De consultatielijn is op werkdagen bereikbaar tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen 16.00 en 17.00 uur via telefoonnummer (088) 134 04 04