Interviews Almere Kracht

Interview met Usha van CSG over Dag tegen Kindermisbruik

19 November is de Internationale Dag tegen Kindermisbruik. Als kind heb je recht op een veilig en gezond leven. Je moet beschermd worden tegen mishandeling, geweld en uitbuiting. Over deze dag is Usha van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) geïnterviewd. Wat houdt Coördinator en Casemanager bij CSG in? Op welke manier kom je bij het CSG met kindermisbruik in aanraking? En wat is haar drijfveer?

‘’Mijn naam is Usha, in 2012 afgestudeerd als HBO-verpleegkundige en sindsdien werkzaam bij de GGD als verpleegkundige M&G Seksuele Gezondheid. In 2016 ben ik naast mijn verpleegkundige taken bij de GGD begonnen als casemanager en coördinator voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG).”

Coördinator en casemanager

Als coördinator voor het Centrum Seksueel Geweld Flevoland & Gooi en Vechtstreek ben ik contactpersoon voor gemeenten, convenantpartners en overige stakeholders. Ik ben verantwoordelijk voor het operationele reilen en zeilen van het CSG en ik denk mee in de doorontwikkeling van het CSG volgens de landelijke ontwikkelingen. Daarnaast ben ik het centrale aanspreekpunt voor de casemanagers en de piketverpleegkundigen. Dit doe ik samen met mijn collega Charlie van der Weijden.

Als casemanager bied ik hulpverlening aan slachtoffers van een verkrachting en/of aanranding. Een casemanager is de schakel tussen de verschillende disciplines en instanties waar een slachtoffer mee te maken kan krijgen. Denk bijvoorbeeld aan medische hulpverleners, de politie, psychologen, advocaten, Slachtofferhulp en Veilig Thuis. Ik ben direct na de melding voor een periode van ten minste 4 weken en maximaal 7 maanden betrokken bij het organiseren en coördineren van zorg. Hierin wordt wel onderscheid gemaakt tussen een acute melding en een niet-acute melding. Een acute melding is een voorval van 7 dagen of korter geleden.

Op welke manier kom je bij het CSG met kindermisbruik in aanraking?

Binnen het Centrum Seksueel Geweld zien we kindermisbruik wanneer er ook sprake is van seksueel misbruik. Helaas komt seksueel misbruik bij kinderen in de meeste gevallen te laat aan het licht. In verhouding zien we bij het CSG weinig aanmeldingen in de acute fase. De meeste meldingen zijn niet-acuut, het seksueel misbruik is al een langere tijd gaande of heeft zich in het (verre) verleden afgespeeld. Het CSG richt zich primair op hulpverlening aan slachtoffers van acute gevallen van seksueel geweld (<7 dagen geleden). Ook na 7 dagen kan het CSG helpen, alleen is de zorg dan anders ingericht en zijn we meer ondersteunend bij het vinden van de juiste hulp veelal via de reguliere zorg.

Cliënten bij het CSG

Het CSG is er voor iedereen ongeacht leeftijd, afkomst, gender en geaardheid. Uit cijfers van seksueel geweld in Nederland weten we dat;

  • 90% van de slachtoffers een vrouw is;
  • 1 op de 8 van de slachtoffers eerder seksueel geweld heeft meegemaakt;
  • het verkrachtingsrisico tussen de 12 en 24 jaar 4 keer zo groot is;
  • 30% van de misbruikte kinderen geen signalen van seksueel misbruik vertoont.

Wat kunnen wij als samenleving doen om kindermisbruik tegen te gaan?

Seksueel misbruik komt overal in de samenleving voor. Ik denk dat wij als samenleving nog veel kunnen doen om kindermisbruik tegen te gaan. Misschien kunnen wij niet tegengaan dat er seksueel misbruik plaatsvindt. Wel kunnen we de zorg voor slachtoffers van seksueel misbruik verbeteren. Het is belangrijk dat een kind weet dat hij/zij er over mag praten. En dat het kind het aan iemand mag vertellen die hij/zij vertrouwt. Diegene kan ervoor zorgen dat het stopt. Benadruk aan het kind: “Jij hebt niks verkeerd gedaan, het ligt niet aan jou. Dit is niet hoe het thuis hoort te zijn, en niemand mag op die manier aan jou zitten. Dus wat jou ook wordt verteld: het is niet normaal en – het állerbelangrijkste – het is niet jouw schuld.”

Meer tips over hoe om te gaan met de situatie is te vinden op de website van het CSG centrumseksueelgeweld.nl. Bekijk ook de vlogs op centrumseksueelgeweld.nl/vlogs/.

Drijfveer

Ik vind het belangrijk dat een slachtoffer van seksueel geweld niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd en vastloopt in de hulpverlening. Het geeft een goed gevoel om een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de zorgverlening voor personen die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Dat ik mensen een stapje op weg kan helpen naar herstel en een positieve toekomstperspectief.’’