Thuis in Haven

In een aantal Almeerse wijken neemt de komende jaren het aantal 65- en 70- plussers sterk toe. Almere Haven is één van die wijken. Het netwerk ‘Thuis in Haven’ bestaat uit maatschappelijk partners, actieve bewoners, bewonersorganisaties en de gemeente Almere. Samen wil de coalitie ervoor zorgen dat Almeerders in Almere Haven prettig, gezond en waardig ouder kunnen worden.

Deze groei van het aantal senioren in een wijk geeft kansen omdat senioren een belangrijke bijdrage aan de sociale kracht van een wijk kunnen geven. Tegelijkertijd brengt dit het een opgave met zich mee op het gebied van o.a. wonen, zorg en mobiliteit. Om waardig oud te kunnen worden is het ook belangrijk dat ouderen regie kunnen houden over hun leven, een zinvolle invulling van hun tijd hebben en zoveel mogelijk gezond kunnen leven. Dit vraagt een gezamenlijke inzet van alle netwerkpartners.

Start in Almere Haven

Omdat Almere Haven een van de meest vergrijzende wijken van Almere is, heeft de gemeente in 2019 maatschappelijk partners, actieve bewoners en bewonersorganisaties uitgenodigd om samen te spreken over wat er nodig is in Almere Haven. Zo is de basis gelegd voor de netwerkcoalitie ‘Thuis in Haven’. Binnen het netwerk wordt expertise gebundeld en wordt er samengewerkt om de gezamenlijke opgave rondom vergrijzing aan te pakken. Op 30 januari 2020 was in Sporthal de Wierden de vierde bijeenkomst van ‘Thuis in Haven.’ Tijdens deze bijeenkomst zijn er bestaande en nieuwe initiatieven voor Haven gepresenteerd, zoals digitaal vangnet, kleinschalig vervoer, respijtzorg, bestrijding eenzaamheid en het Odensehuis. Netwerkpartners konden aangeven of en hoe zij de initiatieven konden versterken door aan te haken. In 2020 worden deze initiatieven en samenwerkingen uitgevoerd.

Financiële bijdrage initiatieven Goud

Deelnemers aan de netwerken van Goud in Haven (‘Thuis in Haven’) en Almere Stad kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor hun initiatief of project dat het doel van Goud ondersteunt. Het gaat om initiatieven en projecten voor ouderen vanaf 65 jaar die vereenzaming voorkomen,  hen stimuleren en/of ondersteunen bij het zo lang mogelijk thuis wonen of ouderen ondersteunt om mee te blijven doen aan de Almeerse samenleving. Voor een aanvraag vind u hier de volledige voorwaarden, verantwoordingscriteria en checklist

Ook aansluiten?

Nieuwe maatschappelijk partners, actieve bewoners en bewonersorganisaties zijn nog altijd welkom om aan te sluiten bij het netwerk. Zij kunnen zich aanmelden via een mail naar goudinalmereverberg dit@almere.nl