Agenda

  • 4 februari 2021 - Netwerkbijeenkomst Thuis in Haven
  • maart 2021 - Netwerkbijeenkomst Almere Stad

Bijeenkomsten in voorbereiding;

Kleur in de wijk

Project ‘Kleur in de Wijk’ wil een samenhangend aanbod creëren van zorg en welzijn voor ouderen met een migratie­achtergrond in Almere. Het netwerk richt zich op het vroegsignaleren van eenzaamheid, kwetsbaar­heid en/of dementie onder ouderen met een migratieachtergrond, het tijdig ondersteunen van (ook jonge) mantelzorgers, en het realiseren van een passend ondersteunings­aanbod (zorg en welzijn) voor de ouderen en hun families. Focus zijn de stadsdelen Almere Haven en Stedenwijk. Meer informatie over een bijeenkomst volgt later.

Webinar ‘Ouder in de toekomst’

Webinar ‘Ouder in de toekomst’ is een webinar in voorbereiding. De webinar gaat over de impact van de vergrijzing op de zorg in Almere in de toekomst. Wat voor impact heeft de toekomstige vergrijzing op de zorg in Almere en hoe kunnen we samen hierop anticiperen? Dit is een initiatief van de Zorggroep, Elaa en de gemeente Almere. Meer informatie volgt later.