Interview coördinator Mensenhandel Radha Fagoe

Kun je iets over jezelf vertellen en wat je precies doet?

Mijn naam is Radha Fagoe en ik ben sinds 15 mei de Zorgcoördinator Mensenhandel voor de regio Flevoland.

Ik hou me bezig met het opbouwen van een gestructureerde en sluitende ketenaanpak voor mensenhandel. Zodat er rondom zorg en veiligheid een goede samenwerking ontstaat. Dit is op het gebied van signalering, preventie, opsporing, zorg en strafrecht.

Welke resultaten zijn al behaald of welke ontwikkelingen lopen er al tav het onderwerp Mensenhandel regionaal?

(Die een bijdrage leveren aan de speerpunten van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Flevoland.)Er is contact gelegd met verschillende partijen in de zorg- en strafkolom. Hierin is gesproken over het intensiveren van de samenwerking en vergroten van deskundigheid rondom het onderwerp. Ook is de positie van de zorgcoördinator toegelicht en benoemd wat mijn taken en bevoegdheden zijn, zoals het ontvangen van alle signalen mensenhandel uit de regio.

Gesproken is o.a. met de 6 verschillende gemeentes, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, Politie en Justitie.  

Waar verwacht jij dat we over drie jaar staan met de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Flevoland?

Ik hoop over 3 jaar dat we een efficiënt netwerk in de regio hebben gerealiseerd waarin er een goede onderlinge samenwerking en afstemming is tussen de verschillende betrokken partijen die zich bezighouden met dit onderwerp.

Dat slachtoffers mensenhandel de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben en de noodzaak hiervoor binnen de gehele regio, op verschillende niveaus, gedeeld wordt en wordt bekrachtigd in de uitvoering hiervan.  

Waar zie jij kansen in de samenwerking?

Voorlichting, scholing en deskundigheidsbevordering aanbieden in de regio zodat men alert wordt op signalen en deze meldt bij de zorgcoördinator zodat de signalen aangepakt en doorgezet kunnen worden.