De aanpak van Almere

Hoe krijgen inwoners straks toegang tot de juiste zorg en ondersteuning? Welke rol krijgen de nieuwe wijkteams? En welke andere verwijzers kunnen toegang tot zorg en ondersteuning verlenen?

U leest hier ook meer over toezicht en kwaliteit en de regelgeving van de gemeente.