Contact

Contact met de gemeente

Ben je aanbieder en heb je een vraag aan de gemeente? Mail dan naar: 

Heb je een vraag over declaraties? Bel dan met de helpdesk van Stipter: (085) 902 40 12.

Contact met andere organisaties

Er zijn allerlei organisaties waar je als professional regelmatig mee te maken hebt bij de toegang tot hulp en ondersteuning. We zetten de contactgegevens van deze organisaties voor je op een rij.

Centraal Administratiekantoor (CAK)
0800 - 1925

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
(088) 789 10 00

Consultatielijn jeugd-ggz
(088) 134 04 04 (op werkdagen tussen 12.00 en 13.00 en 16.00 en 17.00 uur)

Crisiscoördinatiepunt Flevoland (jeugd)
ambulantperdirectverberg dit@triade-flevoland.nl, (088) 323 21 00

Crisiswijzer Flevoland

Interventiehuizen ’s Heeren Loo
zorgconsulenten.almereverberg dit@sheerenloo.nl, 06 – 11 04 24 46 (di, woe, vrij)

Jeugdcentraal Flevoland
infoverberg dit@jeugdcentraalflevoland.nl, (088) 323 21 33

Jeugdgezondheidszorg Almere
aanmeldenverberg dit@jgzalmere.nl
06 – 51 74 20 88 (maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur)
Vragen over een lopende casus? Neem direct contact op met de betreffende medewerker jeugdhulp.

Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering
(088) 090 10 00

Onafhankelijke cliëntondersteuning MEE
infoverberg dit@meeijsseloevers.nl, (088) 633 06 33

Onafhankelijke cliëntondersteuning OCO Almere
infoverberg dit@ocoalmere.nl, (036) 200 21 58

Passend Onderwijs Almere
infoverberg dit@passendonderwijs-almere.nl, (036) 767 02 00

Sociale Verzekeringsbank
(030) 264 82 00

Stichting Nidos
(030) 239 12 00

Veilig Thuis Flevoland
infoverberg dit@veiligthuisflevoland.nl, (088) 222 05 00 (bij een levensbedreigende situatie: 112)

Wijkteams
14 036 (of rechtstreeks via de betreffende wijkwerker als je samen betrokken bent bij een inwoner)

William Schrikker Groep 
infoverberg dit@wsg.nu, (088) 526 00 00

Zorgkantoor Zilveren Kruis
zorgtoewijzingverberg dit@zilverenkruis.nl, (038) 456 78 99